Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r16220,Wykonanie-robot-utrzymaniowych-na-ciekach-i-obiektach-hydrotechnicznych-w-Zarzad.html
25.07.2024, 02:23

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wykonanie robót utrzymaniowych na ciekach i obiektach hydrotechnicznych w Zarządzie Zlewni Katowice, na terenie Nadzoru Wodnego w Bieruniu

Tryb podstawowy
Postępowanie podzielone na części

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Katowicach

Zarząd Zlewni w Katowicach

Plac Grunwaldzki 8-10
40-127 Katowice
tel.697100692
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  GL.ROZ.2710.32.2023.MPS
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  08.05.2023 14:00
 • Termin składania ofert
  23.05.2023 09:00
 • Termin otwarcia ofert
  23.05.2023 09:30

Opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie podzielone jest na następujące części:

Część 1 – Wykonanie konserwacji (utrzymanie) wałów p.powodz: jednokrotne koszenie obustronnego obwałowania rzeki Mlecznej wraz z konserwacją rzeki w km 0+000-12+000 w m. Bieruń, Tychy, Katowice, gm. Bieruń, Tychy, Katowice oraz z remontem przepustów wałowych: na lewym wale w km 10+984 w m. Tychy, gm. Tychy; prawym wale w km 9+466 w m. Katowice (rozmiar rzeczowy: wał - 24,000 km, rzeka - 12,000 km, przepusty - 2 szt.)

 

 

Część 2 -  Wykonanie konserwacji (utrzymanie) wałów p.powodz.: ciek Imielinka w km 0+000-1+295 wraz z obustronnym obwałowaniem w m. Chełm Śląski, gm. Chełm Śląski - I koszenie (rozmiar rzeczowy: ciek 1,295 km, wał 2,266 km)

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Wszystkie informacje dotyczące zamówienia zostały zawarte w dokumentach postępowania

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wszystkie informacje dotyczące zamówienia zostały zawarte w dokumentach postępowania

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wszystkie informacje dotyczące zamówienia zostały zawarte w dokumentach postępowania

Warunki realizacji umowy

Wszystkie informacje dotyczące zamówienia zostały zawarte w dokumentach postępowania

Branże CPV

 • 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

Pliki do pobrania

Części postępowania

 • Numer
 • Przedmiot
 • Kategoria
 • Status
 • Twój status
 • Akcja
 • 1
 • Wykonanie konserwacji (utrzymanie) wałów p.powodz: jednokrotne koszenie obustronnego obwałowania rzeki Mlecznej wraz z konserwacją rzeki w km 0+000-12+000 w m. Bieruń, Tychy, Katowice, gm. Bieruń, Tychy, Katowice oraz z remontem przepustów wałowych: na lewym wale w km 10+984 w m. Tychy, gm. Tychy; prawym wale w km 9+466 w m. Katowice (rozmiar rzeczowy: wał - 24,000 km, rzeka - 12,000 km, przepusty - 2 szt.)

 • Roboty budowlane
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • 2
 • Wykonanie konserwacji (utrzymanie) wałów p.powodz.: ciek Imielinka w km 0+000-1+295 wraz z obustronnym obwałowaniem w m. Chełm Śląski, gm. Chełm Śląski - I koszenie (rozmiar rzeczowy: ciek 1,295 km, wał 2,266 km)

 • Roboty budowlane
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.