Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Utrzymanie prawostronnego wału p. powodziowego rz. Wisły odc. Pasternik-Bączki w latach 2023-2025”

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Warszawie

Zarząd Zlewni w Warszawie

Elektronowa 2
03-219 Warszawa
tel.+48 22 112 38 77
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  WA.ROZ.2710.34.2023/ZZW
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  10.05.2023 11:00
 • Termin składania ofert
  06.06.2023 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  06.06.2023 11:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są prace utrzymaniowe w ramach dwukrotnej konserwacji prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Pasternik - Bączki (gm. Maciejowice, pow. garwoliński, woj. mazowieckie) w latach 2023-2025.

Wszelkie informacje dotyczące zamówienia zostały zawarte w dokumentach zamówienia: Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej: SWZ) i załącznikach do SWZ oraz w ogłoszeniu o zamówieniu.

Szczegółowy zakres prac jest zawarty w  „Formularzu wyceny ofertowej” (Załączniku nr 8 do SWZ) oraz w „Opisie przedmiotu zamówienia” (Załączniku Nr 9 do SWZ), określającym m.in.  zakres i warunki wykonania zamówienia. Wzór umowy stanowi Załącznik nr 6  do SWZ. Mapa z zaznaczoną lokalizacją stanowi Załącznik nr 10 do SWZ.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wszystkie informacje dotyczące zamówienia zawarte są w dokumentach załączonych do postępowania, w szczególności w SWZ i ogłoszeniu o zamówieniu.

Warunki realizacji umowy

Umowa zostanie zawarta, zgodnie ze Wzorem umowy, stanowiącym Załącznik Nr 6 do SWZ.

Branże CPV

 • 90721800-5 - Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 06.06.2023 14:54:27
 • Zofia Żbikowska

 • Zamieszczona informacja z otwarcia ofert.
 • 20.06.2023 13:43:15
 • Zofia Żbikowska

 • Postępowanie zakończone (Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty)

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

Arkadiusz Bronisz

Warszawice 55
08-443 Warszawice

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry