Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Wykonanie konserwacji (utrzymanie): ciek Goczałkowicki w km 0+820-4+019, m. Goczałkowice-Zdrój, gm. Goczałkowice-Zdrój (rozmiar rzeczowy: 3,199 km)

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Katowicach

Zarząd Zlewni w Katowicach

Plac Grunwaldzki 8-10
40-127 Katowice
tel.697100692
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Analiza ofert
 • Numer postępowania
  GL.ROZ.2710.33.2023.MPS
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  11.05.2023 10:00
 • Termin składania ofert
  26.05.2023 09:00
 • Termin otwarcia ofert
  26.05.2023 09:30
 • Zgłoś udział w postępowaniu

Opis przedmiotu zamówienia

Zakres robót obejmuje:

 

 • ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp cieku wraz z wygrabieniem i złożeniem porostów pasem wzdłuż skarp cieku,
 • ręczne wykoszenie porostów gęstych z dna cieku wraz z wygrabieniem, załadunkiem
  i wywozem,
 • ręczne hakowanie roślinności korzeniącej się w dnie cieku wraz z wydobyciem roślinności i częściowym wywozem,
 • ręczne udrożnienie koryta cieku celem zapewnienia swobodnego przepływu wód wraz z wywozem,
 • ręczne ścinanie samosiewów – skupiska do 25 m2 wraz z oczyszczeniem terenu
  i wywozem,
 • nadzór przyrodniczy.

Nadzór przyrodniczy winien być prowadzony przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje lub doświadczenie, specjalistę w zakresie przyrodniczym, którego zadaniem będzie m.in. zwrócenie uwagi na aspekt ornitologiczny. Wykonawca zapewni przedmiotowy nadzór na własny koszt, który należy uwzględnić w wycenie dla niniejszego zadania (kosztorys ofertowy).

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Wszystkie informacje dotyczące zamówienia zostały zawarte w dokumentach postępowania

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wszystkie informacje dotyczące zamówienia zostały zawarte w dokumentach postępowania

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wszystkie informacje dotyczące zamówienia zostały zawarte w dokumentach postępowania

Branże CPV

 • 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

Informacja

Nie można wziąć udziału w postępowaniu. Postępowanie już się rozpoczęło.

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry