Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r16297,Zakup-oznakowania-plywajacego-oraz-brzegowego-wraz-z-akcesoriami.html
2024-02-21, 07:05

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zakup oznakowania pływającego oraz brzegowego wraz z akcesoriami

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Chlebowa 4/8
61-003 Poznań
tel.61 856 77 06
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  PO.ROZ.2710.25.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  15.05.2023 09:00
 • Termin składania ofert
  12.06.2023 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  12.06.2023 10:30

Opis przedmiotu zamówienia

                                                   Opis Przedmiotu Zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup oznakowania żeglugowego wraz z akcesoriami na  śródlądowej drodze wodnej WARTA – KANAŁ BYDGOSKI w KM 0+000 – 8+560, ORAZ 24+200 – 26+460, RZEKA WARTA KM 333+000 – 406+600, polegająca na zakupie wraz z dostawą.

 

Część I.  Znaki nawigacyjne pływające.

     Charakterystyka znaków pływających – pław:

 • odporne na działania czynników atmosferycznych, nie mogą ulegać odkształceniom, blaknąć

I odbarwiać się,

 • powierzchnia gładka, bez purchli, rys i rozwarstwień,
 • materiał wykonania pław: tworzywo sztuczne – polietylen(PE),
 • pławy wyposażone w uchwyt do kotwiczenia oczko dolne z pierścieniem wykonanym z metalu kolorowego.
 • kolory, jakie powinny być zastosowane dla pław:

- RAL 3024 lub RAL 3028 – kolor czerwony,

- RAL 6037 lub RAL 6028 – kolor zielony,

 • prawa granica szlaku pława w górnej części w kształcie walca – kolor pławy czerwony,
 • lewa granica szlaku pława w górnej części w kształcie stożka – kolor pławy zielony,
 • średnica całkowita 400 mm,
 • wysokość całkowita 740 mm,
 • średnica oczka dolnego 38 mm.

 

Część II.  Osprzęt cumowniczy.

 Charakterystyka osprzętu cumowniczego pław:

 

 • element obciążający płyta ażurowa o wymiarach:

-  szerokość 400 mm,

-  długość 600 mm,

-  grubość 100 mm,

- obciążniki kulowe z uchem stalowym o wadze 5kg,

- śruba ocynkowana z uchem stalowym gwint M 12

 • element cumowniczy:

- lina stalowa ocynkowana fi 8mm,

- lina polipropylenowa fi 6mm 3100 N,

- szekla stalowa ocynkowana na łańcuch o fi 5 mm,

- skrętka do lin metalowych fi 8 mm,

 • Śruby, nakrętki oraz podkładki M8 mm,

 

 

Ilość poszczególnych materiałów przedstawiona w załączniku (zał.2).

 

 Część III.   Znaki nawigacyjne brzegowe oraz Tablice informacyjne

 

 1. Charakterystyka znaków brzegowych:

- zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28.kwietnia 2003 r. w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych,

- lico znaku pokryte folią odblaskową III generacji. Folie odblaskowe powinny wykazywać pełne związanie z tarczą znaku przez cały okres wymaganej trwałości znaku. Niedopuszczalne są lokalne nie doklejenia, odklejenia, złuszczenia, lub odstawanie folii na krawędziach tarczy znaku oraz na jego powierzchni,

- tarcza znaku z blachy stalowej co najmniej 1,25 mm. Tarcza znaku powinna być zabezpieczona przed korozja obustronnie cynkowaniem ogniowym. Nie dopuszcza się stosowania  stalowych tarcz znaków, zabezpieczonych jedynie farbami antykorozyjnymi, krawędzie tarczy powinny być podwójnie gięte: krawędzie muszą być równe i nieostre.

- odporne na działania czynników atmosferycznych, nie mogą ulegać odkształceniom, blaknąć i odbarwiać się,

- powierzchnia znaków obustronnie gładka, bez purchli, rys i zarysowań,

- znaki dwustronne, tj. z obu stron  pokryte folia odblaskową III generacji- są to znaki IV.A.1, VI.A2,

- znak pomocniczy prostokąt białe tło 100x35 z napisem „ 50 m od linii brzegu lub pomostu”,

Znak kilometrażowy 396 oraz 0  - tylna strona znaków powinna być płaska umożliwiająca przymocowanie znaków do słupków lub krawędziaków. Tylna powierzchnia znaków powinna być pokryta kolorem RAL 7042(szary drogowy A) lub RAL 7043(szary drogowy B),

- wymiary znaków zgodnie z Instrukcja Utrzymania Śródlądowych Dróg Wodnych ( zarządzenie nr 10/2022), przy czym:

 • Znaki IV.A.1,IV.A.2 – długość boku trójkąta wynosi 40 cm.
 • Wymiary znaków – w załączniku (zał.1)

- tekst: czcionka bezszeryfowa ( Arial, Calibri, Verdana, itp.),

- kolory jakie powinny być zastosowane dla znaków nawigacyjnych:

RAL 3020 lub RAL 3024 lub RAL 3028 – kolor czerwony,

RAL 6024 lub RAL 6037 lub RAL 6028 – kolor zielony,

RAL 9016 – kolor biały,

RAL 9017 – kolor czarny.

 

 

 

 

 1.  Materiały do montażu:  

 

 • Słupki i obejmy:

- materiał wykonania słupków oraz elementów montażowych tarczę znaku – stal ocynkowana, powierzchnia nie może wykazywać widocznych wad jak rysy, pęknięcia, pęcherze lub odstawanie powłoki od podłoża,

- wszystkie ocynkowane łączniki metalowe przewidywane do mocowania między sobą elementów konstrukcji wsporczych znaków jak śruby, listwy, wkręty, nakrętki, itp. powinny być czyste, gładkie, bez pęknięć, naderwań, rozwarstwień.

 • Słupki powinny być wykonane z rury stalowej ocynkowanej, dopuszcza się rury o następujących wymiarach:

-  średnica 60,0 mm

-  grubość ścianki min. 3mm

-  długość 4,0 m

 • Zaprawa do słupków ogrodzeniowych  – razem 1400 kg, waga jednego opakowania min.20 kg.
 • Śruby, nakrętki oraz podkładki M8 mm

 

Ilość poszczególnych materiałów przedstawiona w załączniku (zał.2).

 

 

 

 1. Charakterystyka tablic:

 

 • Tablice informacyjne o wymiarach 1500 x 1000 mm, wykonane z blachy o grubości 3mm, 4 sztuki z nazwą i kilometrażem, numerem telefonu oraz godzinami otwarcia opisy tablic podane są w załączniku NR 3 do OPZ.
 • Zamieszczone projekty tablic są przykładowe i pokazują jedynie układ graficzny tablicy.
 • Wykonawca jest zobowiązany do opracowania właściwych projektów ,wykorzystując czcionki oraz kolory zawarte w Księdze Znaku ( zał.nr 4 do OPZ), i uzyskania do nich zgody zamawiającego.

 

 • Wykonawca ma również wykonać 4 sztuki napisu GODZINY OTWARCIA na foli magnetycznej, która będzie umieszczona na tablicy wymiary folii mają być proporcjonalne do wielkości tablic oraz czcionki.

 

Informacje dot. tablic w załączniku nr 3 do OPZ.

 

Materiały objęte zamówieniem dostawca dostarczy na własny koszt i ryzyko do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, tj:

 

 ZPH Kanał Ślesiński:

 

ul. Nowy Rynek 7A 62-560 Ślesin.

ul. Opacka 1 62-405 Ląd.

 

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się doświadczeniem w wykonaniu dostaw , a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub nadal wykonuje co najmniej 1 dostawy o charakterze zgodnym z przedmiotem zamówienia – o wartości każdej z dostaw  nie mniejszej niż:


dla części 1 - 20.000,00 zł brutto

dla części 2 – brak warunku

      dla części 3 - 40.000 zł brutto

Informacje dodatkowe

Zamawijący nie wymaga wniesienia wadium. 

Branże CPV

 • 34928430-1 - Znaki nawigacyjne

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.