Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Usługi związane z usuwaniem zatorów i oczyszczaniem cieków, rzek i kanałów na terenie ZZ Żywiec etap I:

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
tel.12 628 43 54
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  KR.ROZ.2710.39.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  11.05.2023 15:00
 • Termin składania ofert
  22.05.2023 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  22.05.2023 10:30

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usuwanie zanieczyszczeń i śmieci na terenie zbiorników wodnych ZZ Żywiec.
Postępowanie składa się z 2 części:
Część 1 - „Usuwanie zanieczyszczeń i śmieci z czaszy i brzegów Zbiorników  Kaskady Soły”
Część 2 - „Usuwanie zanieczyszczeń i śmieci z czaszy zbiornika wodnego Świnna Poręba”
Szczegółowy zakres i rodzaj prac przewidzianych do wykonania przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części, warunki ich realizacji oraz obowiązki Wykonawcy zawierają:
- opis przedmiotu zamówienia dla części 1 – Załącznik nr 2a do SWZ, kosztorys ofertowy dla części 1 - załącznik nr 3a do SWZ
- opis przedmiotu zamówienia dla części 2 – Załącznik nr 2b do SWZ, kosztorys ofertowy dla części 2 - załącznik nr 3b do SWZ
- wzór umowy – Załącznik nr 1 do SWZ

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie stawia szczególnych warunków w tym zakresie

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia szczególnych warunków w tym zakresie

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zgodnie  z pkt. 7.2.4 SWZ

Warunki realizacji umowy

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ- Wzór umowy

Branże CPV

 • 90511300-5 - Usługi zbierania śmieci

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 22.05.2023 12:38:14
 • Arleta Limanówka

 • Zamawiający zamieścił informację z otwarcia ofert
 • 31.05.2023 12:48:28
 • Arleta Limanówka

 • Zamawiający umieścił informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry