Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Dostawa lub najem długoterminowy sprzętu drukującego – RZGW Szczecin

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie

Tama Pomorzańska 13A
70-030 Szczecin
tel.+48914411225
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  SZ.ROZ.2710.9.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  15.05.2023 10:00
 • Termin składania ofert
  16.06.2023 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  16.06.2023 12:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa lub najem długoterminowy sprzętu drukującego – RZGW Szczecin.

Najem urządzeń drukujących wraz z ich montażem, instalacją systemu Centralnego Wydruku oraz kompleksową obsługę serwisowo – eksploatacyjną dla RZGW w Szczecinie i podległych jednostek organizacyjnych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 9 do SWZ.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie stawia warunku.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia warunku.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zgodnie z punktem 7.2.4 SWZ

Warunki realizacji umowy

Zgodnie ze wzorem umowy stanąwiacy Załącznik nr 10 do SWZ.

Informacje dodatkowe

Celem skomunikowania się z Zamawiającym (z wyłączeniem złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, których sposób złożenia zostało pisany w pkt 14.1 – 14.6
specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej „SWZ”), Wykonawca korzysta z zakładki „Zapytaj”. Zakładka ta służy również Zamawiającemu do komunikacji z Wykonawcami.
Szczegółowy sposób komunikacji zawiera SWZ w punkcie 3.
Zamawiający informuje, że adres e-mail: zamowienia.szczecin@wody.gov.pl
wskazany w ogłoszeniu o zamówieniu, służy jedynie do przesyłania ogłoszeń i otrzymywania
informacji zwrotnej z Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. Niejest to adres do komunikacji z Wykonawcami.

Branże CPV

 • 30232100-5 - Drukarki i plotery

Pliki do pobrania

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 08.08.2023 08:51:43
 • Krystian Tylus

 • Zawarcie umowy

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

ATA SZCZECIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Janiny Smoleńskiej ps. "Jachna" 11
71-005 Szczecin

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry