Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Odpompowanie namułów i uszczelnienie Kanału pod rzeką Mała Panew w Antoniowie na rowie opaskowym Zbiornika Turawa”

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach

Sienkiewicza 2
44-100 Gliwice
tel.32 777 49 94
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie unieważnione
 • Numer postępowania
  GL.ROZ.2710.35.2023.DT
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  17.05.2023 15:00
 • Termin składania ofert
  25.05.2023 11:00
 • Termin otwarcia ofert
  25.05.2023 11:30

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa konserwacji betonowego kanału pod rzeką Mała Panew w miejscowości Antoniów, na rowie opaskowym  Zbiornika Turawa polegająca na wykonaniu grodzy w celu zatrzymania dopływu wody do kanału pod rzeką na czas prac, demontaż grodzy po wykonaniu prac, odpompowanie wody z kanału, oczyszczenie wewnętrznych ścian rur i ich dylatacji, odmulenie kanału na całej długości oraz oczyszczenie z zalegających przedmiotów, odmulenie części odkrytej kanału na długości 30 m powyżej wlotu i 10 m poniżej wylotu, rozplantowanie wydobytego urobku
w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, uszczelnienie kanału na łączeniach dylatacyjnych kręgów, remont przyczółków na wlocie i wylocie kanału, wymiana kraty osłonowej na wlocie na kratę o mniejszym prześwicie między żebrami, wycięcie krzaków w odległości po 20 m na stronę od osi kanału, po obu brzegach rzeki (pasem szerokości 40 m), wywóz odpadów oraz wyciętych krzewów, w ciągu pięciu dni od ich zebrania i przekazanie do miejsca ich zagospodarowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dopuszcza się wywóz na własne tymczasowe miejsce gromadzenia odpadów,
a w przypadku krzewów także zrębkowanie lub spalenie na miejscu,jeżeli nie koliduje to
z przepisami odrębnymi.
Minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Szczegółowy zakres określa opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do SWZ. oraz przedmiary robót - Załącznik nr 10 do SWZ.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Wszystkie informacje dotyczące zamówienia zostały zawarte w dokumentach załączonych do postępowania

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wszystkie informacje dotyczące zamówienia zostały zawarte w dokumentach załączonych do postępowania

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wszystkie informacje dotyczące zamówienia zostały zawarte w dokumentach załączonych do postępowania

Informacje dodatkowe

Zamawiający zastrzega, że ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, zachodzi konieczność odbycia oględzin w terenie w obecności pracowników Nadzoru Wodnego w Strzelcach Opolskich, po telefonicznym umówieniu się na konkretny termin wizji.

Osoba do kontaktów:

Anna Zyzik, Nadzór Wodny w Strzelcach Opolskich, ul. 1 Maja 59, 47-100 Strzelce Opolskie, tel.: 601 297 914 E-mail: nw-strzelceopolskie@wody.gov.pl

Z przedmiotowej wizji będzie sporządzona notatka, którą należy dołączyć do składanej oferty przetargowej dotyczącej niniejszego postępowania.

 

Zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) oferta złożona bez odbycia wizji lokalnej, podlega odrzuceniu.

Branże CPV

 • 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

Informacja

Postępowanie unieważnione: Unieważnienie postępowania.

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry