Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Dostawa materiałów budowlanych na potrzeby Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie i jednostek podległych (7 części)

Przetarg nieograniczony
Postępowanie podzielone na części

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie

Zarzecze 13B
03-194 Warszawa
tel.przetargi_warszawa@wody.gov.pl
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  WA.ROZ.2710.32.2023/RZGW
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  17.05.2023 15:00
 • Termin składania ofert
  12.06.2023 11:00
 • Termin otwarcia ofert
  12.06.2023 12:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa materiałów budowlanych na potrzeby Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie i jednostek podległych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w treści Załącznika nr 3 do SWZ pn. Opis przedmiotu zamówienia, a szczegóły ilościowo-jakościowe przewidywanych dostaw, zawarte zostały dla poszczególnych części w treści Załączników nr 2.1 – 2.7 do SWZ pn. Formularz asortymentowo-cenowy.

Zamówienie składa się z następujących części:

• Część 1 – Dostawa materiałów budowlanych na potrzeby Zarządu Zlewni w Dębem;
• Część 2 – Dostawa materiałów budowlanych na potrzeby Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim;
• Część 3 – Dostawa materiałów budowlanych na potrzeby Zarządu Zlewni w Radomiu;
• Część 4 – Dostawa materiałów budowlanych na potrzeby Zarządu Zlewni w Łowiczu;
• Część 5 – Dostawa materiałów budowlanych na potrzeby Zarządu  Zlewni w Warszawie;
• Część 6 – Dostawa materiałów budowlanych na potrzeby Zarządu  Zlewni we Włocławku;
• Część 7 – Dostawa materiałów budowlanych na potrzeby Zarządu Zlewni w Ciechanowie.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.

Warunki realizacji umowy

Umowa dla danej części zamówienia zostanie zawarta według wzoru umowy, stanowiącego Załącznik nr 7 do SWZ.

Branże CPV

 • 24910000-6 - Kleje
 • 39224210-3 - Pędzle malarskie
 • 44111000-1 - Materiały budowlane
 • 44111800-9 - Zaprawa (murarska)
 • 44175000-7 - Panele
 • 44190000-8 - Różne materiały budowlane
 • 44220000-8 - Stolarka budowlana
 • 44221000-5 - Okna, drzwi i podobne elementy
 • 44316400-2 - Drobne artykuły metalowe
 • 44531510-9 - Śruby i wkręty
 • 44810000-1 - Farby
 • 44812100-6 - Emalie i glazury
 • 44812210-0 - Farby olejne
 • 44820000-4 - Lakiery
 • 44832200-3 - Rozcieńczalniki

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 12.06.2023 11:57:20
 • Mateusz Bałazy

 • Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, działając na podstawie art. 222 ust 4 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, iż zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto w wysokości 164 343,49 zł (słownie: sto sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta czterdzieści trzy złote 49/100) w tym:
  Część 1 – Dostawa materiałów budowlanych na potrzeby Zarządu Zlewni w Dębem - 24 597,88 zł
  Część 2 – Dostawa materiałów budowlanych na potrzeby Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim – 12 123,13 zł
  Część 3 – Dostawa materiałów budowlanych na potrzeby Zarządu Zlewni w Radomiu - 18 385,44 zł
  Część 4 – Dostawa materiałów budowlanych na potrzeby Zarządu Zlewni w Łowiczu - 571,95 zł
  Część 5 – Dostawa materiałów budowlanych na potrzeby Zarządu Zlewni w Warszawie - 12 299,61 zł
  Część 6 – Dostawa materiałów budowlanych na potrzeby Zarządu Zlewni we Włocławku - 83 482,07 zł
  Część 7 – Dostawa materiałów budowlanych na potrzeby Zarządu Zlewni w Ciechanowie - 12 883,41 zł
 • 12.06.2023 16:14:12
 • Mateusz Bałazy

 • Zamawiający opublikował informację, o której mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710, ze zm.).
 • 21.07.2023 16:57:03
 • Mateusz Bałazy

 • Działając na podstawie art. 253 ust. 1 oraz ust. 2 Ustawy, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego jako najkorzystniejsza w zakresie części 4, wybrana została oferta Wykonawcy:
  ELPIS TRADE Sp. z o.o.
  os. Oświecenia 105/8
  61-212 Poznań

Części postępowania

 • Numer
 • Przedmiot
 • Kategoria
 • Status
 • Twój status
 • Akcja
 • 1
 • Część 1 – Dostawa materiałów budowlanych na potrzeby Zarządu Zlewni w Dębem

 • Dostawa
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • 2
 • Część 2 – Dostawa materiałów budowlanych na potrzeby Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim

 • Dostawa
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • 3
 • Część 3 – Dostawa materiałów budowlanych na potrzeby Zarządu Zlewni w Radomiu

 • Dostawa
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • 4
 • Część 4 – Dostawa materiałów budowlanych na potrzeby Zarządu Zlewni w Łowiczu

 • Dostawa
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • 5
 • Część 5 – Dostawa materiałów budowlanych na potrzeby Zarządu Zlewni w Warszawie

 • Dostawa
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • 6
 • Część 6 – Dostawa materiałów budowlanych na potrzeby Zarządu Zlewni we Włocławku

 • Dostawa
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • 7
 • Część 7 – Dostawa materiałów budowlanych na potrzeby Zarządu Zlewni w Ciechanowie

 • Dostawa
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry