Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r16395,Wykonanie-przegladow-okresowych-urzadzen-klimatyzacyjnych-i-wentylacyjnych-w-bud.html
2023-12-11, 01:24

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wykonanie przeglądów okresowych urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych w budynku siedziby PGW WP RZGW w Krakowie w latach 2023-2024

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
tel.12 62 84 127
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  KR.ROA.2711.8.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  18.05.2023 16:00
 • Termin złożenia oferty
  25.05.2023 16:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie czterech okresowych przeglądów gwarancyjno-serwisowych urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych znajdujących się w budynku siedziby Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego 22 w Krakowie zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wytycznymi producentów i dokumentacją techniczno-ruchową serwisowanych urządzeń.

Szczegółowy wykaz urządzeń stanowi załącznik nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

 1. W przypadku urządzeń wymienionych w szczegółowym wykazie urządzeń, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia w poz. od 20 do 58 oraz w poz. 62 i 63, wykonawca zobowiązany jest do wykonania zamówienia w sposób, który nie będzie skutkował utratą gwarancji producenta tj. posiadanie ważnego certyfikatu Autoryzowanego Instalatora Klimatyzacji Bosch dla instalacji VRF.
 2. Wykonawca zobowiązany jest wykazać że dysponuje i skieruje do realizacji zamówienia osoby lub osobę posiadającą kwalifikacje i wykształcenie niezbędne do należytego wykonania zamówienia:
  1. aktualny certyfikat dla personelu w zakresie prowadzenia prac, konserwacji, serwisowania, napraw i obsługi technicznej urządzeń i instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających substancje kontrolowane oraz obrotu tymi substancjami, w celu potwierdzenia spełnienia wymagań określonych w ustawie z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (tekst jednolity: Dz.U. 2020, poz. 2065), która będzie wykonywała czynności w zakresie instalacji urządzeń klimatyzacyjnych.
  2. aktualne kwalifikacje do wykonywania pracy na stanowisku EKSPLOATACJI w zakresie obsługi, konserwacji, remontu, naprawy, montażu lub demontażu i czynności kontrolno-pomiarowych dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2022 r., poz. 1392);
  3. aktualne uprawnienia do wykonywania pracy na stanowisku DOZORU w zakresie obsługi, konserwacji, remontu, naprawy, montażu lub demontażu i czynności kontrolno-pomiarowych dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2022 r., poz. 1392);
 3. dysponowanie stosownymi certyfikatami potwierdzającymi uprawnienia do instalacji, napraw, konserwacji i serwisowania urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła, zawierających fluorowane gazy cieplarniane oraz personelem posiadającym świadectwo kwalifikacji w zakresie substancji kontrolowanych i uprawnienia SEP Grupa 1 i Grupa 2,

Informacje dodatkowe

Jako cenę oferty należy wskazać wartość z pola H25 kalkulacji ofertowej.

Branże CPV

 • 50710000-5 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych i mechanicznych instalacji budynkowych
 • 50730000-1 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji układów chłodzących

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

ISP-KLIMA SPÓŁKA CYWLINA IWONA TABUŁA, MICHAŁ TABUŁA

Ciepłownicza 24
31-574 Kraków

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.