Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Dostawa artykułów oświetleniowych dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie (7 części)

Przetarg nieograniczony
Postępowanie podzielone na części

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie

Zarzecze 13B
03-194 Warszawa
tel.przetargi_warszawa@wody.gov.pl
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  WA.ROZ.2710.28.2023/RZGW
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  19.05.2023 17:00
 • Termin składania ofert
  16.06.2023 11:00
 • Termin otwarcia ofert
  16.06.2023 12:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa artykułów oświetleniowych dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie w podziale na następujące części:
Część I – Dostawa artykułów oświetleniowych do Zarządu Zlewni Ciechanów
Część II – Dostawa artykułów oświetleniowych do Zarządu Zlewni Dębe
Część III – Dostawa artykułów oświetleniowych do Zarządu Zlewni Łowicz
Część IV – Dostawa artykułów oświetleniowych do Zarządu Zlewni Piotrków Trybunalski
Część V – Dostawa artykułów oświetleniowych do Zarządu Zlewni Radom
Część VI - Dostawa artykułów oświetleniowych do Zarządu Zlewni we Włocławku
Część VII – Dostawa artykułów oświetleniowych do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.

Warunki realizacji umowy

Umowa dla danej części zamówienia zostanie zawarta według wzoru umowy, stanowiącego Załącznik nr 7 do SWZ.

Branże CPV

 • 31500000-1 - Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne
 • 31510000-4 - Żarówki elektryczne
 • 31680000-6 - Elektryczne artykuły i akcesoria

Pliki do pobrania

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 16.06.2023 12:35:22
 • Mateusz Bałazy

 • Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, działając na podstawie art. 222 ust 4 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, iż zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto w wysokości 68 545,92 zł (słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset czterdzieści pięć złotych 92/100) w tym:
  Część I – Dostawa artykułów oświetleniowych do Zarządu Zlewni Ciechanów - 2 410,80 zł
  Część II – Dostawa artykułów oświetleniowych do Zarządu Zlewni Dębe - 5 356,65 zł
  Część III – Dostawa artykułów oświetleniowych do Zarządu Zlewni Łowicz - 1 583,76 zł
  Część IV – Dostawa artykułów oświetleniowych do Zarządu Zlewni Piotrków Trybunalski - 8 879,70 zł
  Część V – Dostawa artykułów oświetleniowych do Zarządu Zlewni Radom - 4 022,12 zł
  Część VI - Dostawa artykułów oświetleniowych do Zarządu Zlewni we Włocławku - 41 389,50 zł
  Część VII – Dostawa artykułów oświetleniowych do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie – 4 903,40 zł
 • 23.06.2023 11:56:55
 • Mateusz Bałazy

 • Zamawiający opublikował informację, o której mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710, ze zm.).

Części postępowania

 • Numer
 • Przedmiot
 • Kategoria
 • Status
 • Twój status
 • Akcja
 • 1
 • Część I – Dostawa artykułów oświetleniowych do Zarządu Zlewni Ciechanów

 • Dostawa
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • 2
 • Część II – Dostawa artykułów oświetleniowych do Zarządu Zlewni Dębe

 • Dostawa
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • 3
 • Część III – Dostawa artykułów oświetleniowych do Zarządu Zlewni Łowicz

 • Dostawa
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • 4
 • Część IV – Dostawa artykułów oświetleniowych do Zarządu Zlewni Piotrków Trybunalski

 • Dostawa
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • 5
 • Część V – Dostawa artykułów oświetleniowych do Zarządu Zlewni Radom

 • Dostawa
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • 6
 • Część VI - Dostawa artykułów oświetleniowych do Zarządu Zlewni we Włocławku

 • Dostawa
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • 7
 • Część VII – Dostawa artykułów oświetleniowych do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie

 • Dostawa
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry