Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r16430,Opracowanie-dokumentacji-projektowej-remontu-zbiornika-Zielona.html
2023-11-30, 15:32

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Opracowanie dokumentacji projektowej remontu zbiornika Zielona

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Opolu

Zarząd Zlewni w Opolu

Odrowążów 2
45-089 Opole
tel.661221325
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  GL.ROZ.2711.112.2023.30E
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  23.05.2023 10:00
 • Termin złożenia oferty
  13.06.2023 10:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej remontu zbiornika Zielona tj.: projektu wstępnego (koncepcji) oraz projektu wykonawczego (wraz z operatem dendrologicznym) robót niezbędnych do zachowania właściwych parametrów użytkowych zbiornika wodnego Zielona I i II na konieczny i uzgodniony z Zamawiającym zakres robót budowlanych, w ramach którego na obecnym etapie przewiduje się realizację następujących elementów:

 1. wykonanie demontowanych/do wielokrotnego użytku zamknięć awaryjnych/remontowych na budowli czteroprzęsłowego jazu (zbiornik dolny Zielona I) i mnicha piętrząco-upustowego (zbiornik górny Zielona II), umożliwiających utrzymanie piętrzenia wód w zbiornikach na czas remontu, wymiany zasuw i belek szandorowych;
 2. naprawę i przywrócenie ruchomości ręcznym napędom śrubowym do manewrowania zamknięciami zasuw jazu;
 3. wymianę belek szandorowych na nowe (w jazie i mnichu);
 4. naprawę i zabezpieczenie przed niszczącym działaniem wody i warunków atmosferycznych konstrukcji betonowych wszystkich elementów wchodzących w skład obiektu hydrotechnicznego,
  w szczególności: jazu zbiornika dolnego, mnicha zbiornika górnego wraz z kładką prowadzącą na wieżę oraz schodami skarpowymi do wylotu, przelewu stałego zbiornika górnego wraz z mostem, wszystkich betonowych elementów kanału ulgi;
 5. naprawę i zabezpieczenie przed korozją elementów stalowych wchodzących w skład obiektu hydrotechnicznego, w szczególności: jazu zbiornika dolnego, mnicha zbiornika górnego wraz z kładką prowadzącą na wieżę, przelewu stałego zbiornika górnego wraz z mostem;
 6. wykonanie mechanizmów/elementów służących do dokładania lub odejmowania belek szandorowych w przelewie wieży mnicha i w konsekwencji zmiany wysokości piętrzenia wód na zbiorniku górnym Zielona II
 7. naprawę siatek stalowych wraz z uzupełnieniem ubytków kamienia w koszach i materacach siatkowo-kamiennych;
 8. udrożnienie i naprawę rowu opaskowego zapory czołowej zbiornika dolnego Zielona I, po lewej stronie jazu,
 9. wycinkę drzew rosnących na zaporach i negatywnie wpływających na budowle;
 10. przywrócenie właściwych parametrów (nachylenia, umocnienia) skarpom zapór obiektu Zielona I i II,
 11. przywrócenie właściwych parametrów (nachylenia, umocnienia) skarpom kanału ulgi, w tym naprawa i odbudowa wymytych brzegów, naprawa/wykonanie opasek brzegowych;
 12. wytypowanie miejsc i wykonanie min. 2 reperów odniesienia zlokalizowanych poza zasięgiem oddziaływania budowli zbiorników, po jednym na każdym brzegu dolnego stanowiska zbiorników;
 13. stwierdzenie, czy dla poprawnego prowadzenia pomiarów przemieszczeń elementów obiektu konieczne jest wykonanie dodatkowych reperów na budowli. W przypadku wskazania,
  że dodatkowe repery są niezbędne – wytypowanie miejsc i wykonanie nowych punktów osnowy;
 14. odtworzenie istniejącej sieci piezometrów i zabezpieczenie urządzeń przed dostępem osób postronnych;
 15. wykonanie ręcznego szlabanu obrotowego z zamknięciem zabezpieczającego przed wjazdem osób postronnych na zaporę czołową górnego zbiornika wodnego Zielona II od strony
  ul. Owocowej.

 

Zgodnie z załączonym zapytaniem ofertowym 

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zgodnie z załączonym zapytaniem ofertowym 

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zgodnie z załączonym zapytaniem ofertowym 

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zgodnie z załączonym zapytaniem ofertowym 

Informacje dodatkowe

Zgodnie z załączonym zapytaniem ofertowym 

Branże CPV

 • 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
 • 71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

Etrom Sp. z o.o. Sp.k.

Mielczarskiego 121
25-611 Kielce

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.