Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Sprzedaż surowca drzewnego Nadzór Wodny w Koszalinie -II Postępowanie

Zbycie mienia - Przetarg

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Koszalinie

Zarząd Zlewni w Koszalinie

Zwycięstwa 111
75-601 Koszalin
tel.515 053 460
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  SZ.ZPU.2.561.3.2.2023.KS
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  23.05.2023 12:00
 • Termin złożenia oferty
  31.05.2023 09:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem przetargu jest surowiec drzewny pozyskany w wyniku realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (DZ.U. 2022.2625 t.j.) z terenów stanowiących własność Skarbu Państwa, w stosunku do których PGW Wody Polskie wykonuje prawa właścicielskie składowany w lokalizacji: NW w Koszalinie- stacja pomp Łabusz

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

nie dotyczy 

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

nie dotyczy

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

nie dotyczy

Warunki realizacji umowy

Zgodnie z załaczonym wzorem umowy.

Informacje dodatkowe

Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia składane razem z ofertą należny złożyć za pośrednictwem Platformy. 

Oferta może zostać złożona jako skan podpisanych dokumentów lub dokumenty potwierdzone elektronicznym podpisem kwalifikowalnym.

W przypadku rozbieżności pomiędzy informacjami przekazanymi na Platformie a treścią dokumentów stanowiących ofertę decydującą jest treść dokumentów załączonych do oferty.

Branże CPV

 • 03410000-7 - Drewno

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 23.05.2023 12:06:52
 • Ksenia Szewczyk

 • Zmiana daty złożenia ofert
 • 29.08.2023 09:45:31
 • Ksenia Szewczyk

 • zakończenie postępowania

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 998, ze zm.) na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1933 oraz z 2022 r. poz. 807 i 872).

do góry