Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Remont pomieszczenia socjalnego – dostosowanie do wymogów BHP łazienka EW Kozielno

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Nysie

Zarząd Zlewni w Nysie

Ogrodowa 4
48-300 Nysa
tel.603 325 442
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  WR.ROZ.2711.105.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  23.05.2023 15:00
 • Termin złożenia oferty
  06.06.2023 10:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie remont pomieszczenia socjalnego – dostosowanie do wymogów BHP łazienki przy Elektrowni Wodnej Kozielno

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 5 do Zapytania Ofertowego

Informacje dodatkowe

1. Przed przystąpieniem do przetargu wymagana jest wizja lokalna. Data wizji zostanie ustalona osobiście lub telefonicznie pod numerem telefonu 603 804 210 z kierownikiem Elektrowni Wodnych Panem Wiktorem Filipem

2. Wykonawca winien posiadać ubezpieczenie OC na kwotę minimalną wartość 50 000,00 zł

3.Wykonawca winien wykazać, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedno zamówienia obejmujące remont łazienek, pomieszczeń socjalnych na minimalna wartość 50 000,00 zł

Branże CPV

 • 45211310-5 - Roboty budowlane w zakresie łazienek

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY X-LAGOR ANDRZEJ ROGALSKI

Kossaka 10
48-385 Otmuchów

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry