Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Usunięcie kolizji linii napowietrznej SN-15 kV oraz roboty przygotowawcze w ramach inwestycji: Regulacja Srebrnego Potoku km 0+000-12+167 miasto Elbląg gmina Milejewo, woj. warmińsko-mazurskie”

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Franciszka Rogaczewskiego 9/19
80-804 Gdańsk
tel.55 232 57 25 wew. 47, 58 326 18 88
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  GD.ROZ.2710.24.2023.ZP.AT
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  30.05.2023 11:00
 • Termin składania ofert
  04.07.2023 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  04.07.2023 10:30

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane realizowane w ramach zamówienia pn. „Usunięcie kolizji linii napowietrznej SN-15 kV oraz roboty przygotowawcze w ramach inwestycji: Regulacja Srebrnego Potoku km 0+000-12+167 miasto Elbląg gmina Milejewo, woj. warmińsko-mazurskie”.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia, warunki jego realizacji oraz obowiązki Wykonawcy zawierają:
- Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik Nr 1 do SWZ, 
- Projektowane postanowienia umowy Załącznik Nr 8 do SWZ.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zgodnie z SWZ.

Warunki realizacji umowy

Zgodnie z SWZ.

Branże CPV

 • 45000000-7 - Roboty budowlane
 • 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
 • 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
 • 45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
 • 45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
 • 45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
 • 77210000-5 - Usługi pozyskiwania drewna

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 04.07.2023 10:04:40
 • Anna Trzonek

 • INFORMACJA O KWOCIE, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA.
 • 04.07.2023 12:08:51
 • Anna Trzonek

 • INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT.
 • 25.07.2023 12:34:12
 • Anna Trzonek

 • INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 • 22.08.2023 15:57:55
 • Anna Trzonek

 • Zakończono postępowanie

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

Tomasz Gajewski PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-INWESTYCYJNE "TG ELEKTRYK". Nazwa skrócona: P.P.I. "TG ELEKTRYK"

Ul. 1maja 58/29 58 /29
82-300 Elbląg

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry