Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Usługi związane z serwisowaniem technicznym, remontami pomp na terenie RZGW w Poznaniu

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Chlebowa 4/8
61-003 Poznań
tel.436554111
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  PO.ROZ.2710.35.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  01.06.2023 13:00
 • Termin składania ofert
  13.06.2023 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  13.06.2023 10:30

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przegląd techniczno-eksploatacyjny i ocena stanu technicznego oraz remont pomp na na pompowniach: Kąty, Wojnowice, Wonieść, Drzeczkowo, Nielęgowo, Separowo na terenie działania Nadzoru Wodnego w Kościanie, Zbęchy Pole na terenie Nadzoru Wodnego w Gostyniu, Orłowo na terenie Nadzoru Wodnego w Obornikach oraz Morzysław i Pątnów na terenie Zarządu Zlewni w Kole.

Zamówienie zostało podzielone na 2 części:

 • Część 1 – ZZ Koło
 • Część 2 – ZZ Poznań

Szczegółowy zakres i rodzaj prac przewidzianych do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części, z podaniem ich lokalizacji określają:

 • Opis przedmiotu zamówienia,
 • Formularz cenowy,
 • Wzór umow.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał się doświadczeniem w wykonaniu usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 usługi o charakterze zgodnym z przedmiotem zamówienia (naprawa i/lub serwis pomp):

 • dla części 1 o wartości nie mniejszej niż 60 000,00 zł brutto,
 • dla części 2 o wartości nie mniejszej niż 120 000,00 zł brutto.

W odniesieniu do Wykonawcy składającego ofertę na dwie części, warunek zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże się doświadczeniem we wskazanym zakresie o wartości określonej dla tej z części, dla której wskazano większą wartość tj. na kwotę nie mniejszą niż 120 000,00 zł brutto.

Warunki realizacji umowy

Zgodnie ze Wzorem umowy stanowiącym załącznik do SWZ.

Branże CPV

 • 50511000-0 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 05.06.2023 16:00:32
 • Mariola Jeziorska

 • W dniu 05.06.2023 Zamawiajacy udzielił odpowiedzi na pytania
 • 13.06.2023 11:46:41
 • Mariola Jeziorska

 • W dniu 13.06.2023 Zamawiajacy zamieścił Informację z otwarcia ofert
 • 29.06.2023 08:29:22
 • Krzysztof Olbinski

 • Zamawiający zamieścił zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
 • 21.02.2024 08:28:58
 • Krzysztof Olbinski

 • Zakończenie postępowania na Platformie Zakupowej.

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

KSB Polska Sp. z o.o.

Świerkowa 1d
05-850 Bronisze

Pompax Sp. z o.o.

Przemysłowa Kłoda 7a
64-130 Rydzyna

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry