Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Opracowanie dokumentacji stanowiących załącznik do wniosku o ustalenie linii brzegu cieków zlokalizowanych na terenie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Hanasiewicza 17B
35-103 Rzeszów
tel.+48 17 853 74 45
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Otwarcie ofert
 • Numer postępowania
  RZ.ROZ.2710.20.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  31.05.2023 14:00
 • Termin składania ofert
  09.06.2023 09:00
 • Termin otwarcia ofert
  09.06.2023 10:00
 • Zgłoś udział w postępowaniu

Opis przedmiotu zamówienia

Opracowanie dokumentacji stanowiących załącznik do wniosku o ustalenie linii brzegu cieków zlokalizowanych na terenie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, w podziale na części;
część 1 - ”Opracowanie dokumentacji stanowiącej załącznik do wniosku o ustalenie linii brzegu cieku Braszczka”
część 2 - ”Opracowanie dokumentacji stanowiącej załącznik do wniosku o ustalenie linii brzegu cieku Młynówka”
część 3 - ”Opracowanie dokumentacji stanowiącej załącznik do wniosku o ustalenie linii brzegu cieku Paryja”
część 4 - ”Opracowanie dokumentacji stanowiącej załącznik do wniosku o ustalenie linii brzegu cieków: Potok Mętny  (Etap I) ; Potok Jaworka  (Etap I) ; Potok Matysówka  (Etap I) ; Potok Czudec  (Etap I) ; Potok Bachorka  (Etap I)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Dla części nr 1-4

Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca musi wykazać, iż dysponuje lub przy
realizacji zamówienia będzie dysponował osobą, którą skieruje do realizacji usługi
będącej przedmiotem niniejszego postępowania, posiadającą kwalifikacje zawodowe,
uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do realizacji zamówienia, tj.:

- Geodeta -  1 osoba,  posiadająca uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie nr 1, 2 lub 5, wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 28 lipiec 2020 r w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii.

Kwalifikacja nastąpi na podstawie Załącznika nr 7 do Formularza oferty.        

Warunki realizacji umowy

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ

Branże CPV

 • 70000000-1 - Usługi w zakresie nieruchomości

Informacja

Nie można wziąć udziału w postępowaniu. Minęły terminy przystąpienia.

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry