Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Usunięcie nieprawidłowości występujących na jazie Bara w km 5+875 na rzece Rurzyca, zgodnie z decyzją nakazową WINB w Szczecinie

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie

Tama Pomorzańska 13A
70-030 Szczecin
tel.914411222
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Otwarcie ofert
 • Numer postępowania
  SZ.ROZ.2710.10.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  02.06.2023 12:00
 • Termin składania ofert
  16.06.2023 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  16.06.2023 12:00
 • Zgłoś udział w postępowaniu

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót remontowych jazu na rzece Rurzyca w km 5+875 w miejscowości Bara, związanych z utrzymaniem w należytym stanie technicznym urządzenia wodnego w celu zapewnienia: 
- działania urządzeń wodnych, w szczególności ich odpowiedniego stanu technicznego i funkcjonalnego. 

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zgodność z punktem 7.2 SWZ.

Informacje dodatkowe

Celem skomunikowania się z Zamawiającym (z wyłączeniem złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, których sposób złożenia został opisany w pkt 14.1 – 14.6 specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej „SWZ”), Wykonawca korzysta z zakładki „Zapytaj”. Zakładka ta służy również Zamawiającemu do komunikacji z Wykonawcami.

Szczegółowy sposób komunikacji zawiera SWZ w punkcie 3.

Zamawiający informuje, że adres e-mail: zamowienia.szczecin@wody.gov.pl wskazany w ogłoszeniu o zamówieniu, służy jedynie do przesyłania ogłoszeń i otrzymywania informacji zwrotnej z Biuletynu Zamówień Publicznych. Nie jest to adres do komunikacji z Wykonawcami.

Branże CPV

 • 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
 • 50700000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych

Informacja

Nie można wziąć udziału w postępowaniu. Postępowanie już się rozpoczęło.

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry