Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Wycinka, pielegnacja, nasadzenia drzew i krzewów na terenie działania NW Bielsko-Biała wraz z odwozem drewna na plac składowy

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Katowicach

Zarząd Zlewni w Katowicach

Plac Grunwaldzki 8-10
40-127 Katowice
tel.697100692
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Analiza ofert
 • Numer postępowania
  GL.ROZ.2710.28.2023.MPS
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  09.06.2023 09:00
 • Termin składania ofert
  23.06.2023 09:00
 • Termin otwarcia ofert
  23.06.2023 09:30
 • Zgłoś udział w postępowaniu

Opis przedmiotu zamówienia

Zakres prac obejmuje:

 • Ścinanie drzew w warunkach normalnych lub w warunkach utrudnionych  odpowiednio metodą alpinistyczną lub przy pomocy podnośnika montażowego do 27m, rosnących w skarpach cieków: Biała, Białka, Bierowina, Dankówka, Jasienicki, Kamienicki I, Kromparek, Krzywa, Łękawka, Międzyrzecki, Mesznianka I, Niwka, Olszówka, Pogórzanka, Rudawka, Starobielski I, Szeroki, Wysoki, Wilkówka, Złoty Potok
 • Cięcia korekcyjne do 25% koron drzew w warunkach utrudnionych przy pomocy podnośnika hydraulicznego do 27m, rosnących w skarpach cieków: Biała, Białka, Krzywa, Niwka, Zimna Woda, Mesznianka I, Olszówka                                       
 • Mechaniczne rozdrobnienie gałęzi
 • Uprzątnięcie terenu z pozostałości po wycince drzew (drobne gałęzie, kora) z zagospodarowaniem we własnym zakresie
 • Wywóz materiału drzewnego pozyskanego z wycinki drzew na plac składowy zlokalizowany przy ul. Kwiatkowskiego w Bielsku-Białej

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:

Załącznik nr 1 do SWZ –  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 7 do SWZ – Wzór umowy

Załącznik nr 11 do SWZ– Mapy sytuacyjne i Decyzje administracyjne na wycinkę drzew

Załącznik nr 12 – Przedmiar prac

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Wszystkie informacje dotyczące zamówienia znajdują się w dokumentach załączonych do postępowania

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wszystkie informacje dotyczące zamówienia znajdują się w dokumentach załączonych do postępowania

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wszystkie informacje dotyczące zamówienia znajdują się w dokumentach załączonych do postępowania

Warunki realizacji umowy

Wszystkie informacje dotyczące zamówienia znajdują się w dokumentach załączonych do postępowania

Branże CPV

 • 77211400-6 - Usługi wycinania drzew
 • 77211500-7 - Usługi pielęgnacji drzew

Informacja

Nie można wziąć udziału w postępowaniu. Postępowanie już się rozpoczęło.

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry