Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zabudowa wyrw na potoku Filipka i Przyrwa Nil w ramach zadań: „Udrożnienie koryta wraz z zabudową wyrwy na potoku Filipka w km 0+320 – 0+350 w m. Wilcza Wola, gm. Dzikowiec” i „Zabudowa wyrwy na potoku Przyrwa Nil w km 4+260 – 4+285 i 4+315 – 4+335 w m. Kopcie, gm. Dzikowiec”

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Stalowej Woli

Zarząd Zlewni w Stalowej Woli

Jagiellońska 17
37-464 Stalowa Wola
tel.15 842 89 82
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  RZ.ZPU.4.2711.13.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  02.06.2023 14:00
 • Termin złożenia oferty
  13.06.2023 09:00

Opis przedmiotu zamówienia

Udrożnienie koryta wraz z zabudową wyrwy na potoku Filipka w km 0+320 – 0+350 w m. Wilcza Wola, gm. Dzikowiec

1.1. Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,40·m3, grunt kategorii III = 80 m3

1.2. Wykonanie opasek z faszyny luzem, opaska między rzędami kołków, wysokości 40·cm, szerokości 20·cm = 60 m

1.3. Rozebranie pozostałości elementów betonowych wraz z wbudowaniem w wywry brzegowe = 3,6 m3

1.4. Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1·km, koparka 0,60·m3, grunt kategorii III, samochód do 5·t,  zakup ziemi przez wykonawcę wliczony w koszt transportu = 80 m3

1.5. Wykonanie narzutu kamiennego luzem, z brzegu, wyładunek ręczny, narzut nadwodny z kamienia ciężkiego lub średniego = 30 m3

1.6. Wykonanie narzutu kamiennego w płotkach, na podkładzie z faszyny, płotek o kracie wielkości 1,0x1,0·m, grunt kategorii III, z brzegu, faszyna wiklinowa = 120 m2

1.7. Wykonanie palisady, kołki Fi·10-12·cm, głębokość wbicia 1,20·m, grunt kategorii I-III = 10 m

1.8. Obsianie skarp w ziemi urodzajnej = 60 m2

 

Zabudowa wyrwy na potoku Przyrwa Nil w km 4+260 – 4+285 i 4+315 – 4+335 w m. Kopcie, gm. Dzikowiec

2.1. Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,40·m3, grunt kategorii III = 20 m3

2.2. Wykonanie opasek z faszyny luzem, opaska między rzędami kołków, wysokości 40·cm, szerokości 20·cm = 45 m

2.3. Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1·km, koparka 0,60·m3, grunt kategorii III, samochód do 5·t,  zakup ziemi przez wykonawcę wliczony w koszt transportu = 30 m3

2.4. Wykonanie narzutu kamiennego w płotkach, na podkładzie z faszyny, płotek o kracie wielkości 1,0x1,0·m, grunt kategorii III, z brzegu, faszyna wiklinowa = 135 m2

2.5. Obsianie skarp w ziemi urodzajnej = 135 m2

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

 1. Wykonanie w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 zamówień polegających na:  wykonaniu prac polegających na remoncie urządzeń wodnych/ubezpieczeniu cieków.

Warunki realizacji umowy

Zgodnie z załączonym wzorem.

Branże CPV

 • 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry