Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Wykonanie prac elektrycznych, mechanicznych w MEW Michałowo w celu jej uruchomienia”

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Franciszka Rogaczewskiego 9/19
80-804 Gdańsk
tel.+48583261888
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  GD.ROZ.2710.26.2023.ZP.AM
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  07.06.2023 14:00
 • Termin składania ofert
  09.08.2023 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  09.08.2023 10:30

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac elektrycznych, mechanicznych na obiekcie Małej Elektrowni Wodnej w Michałowie w celu jej uruchomienia.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia, zakresu wymagań i warunków wykonania zamówienia określają: 
- Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik Nr 1 do SWZ, 
- Projektowane postanowienia umowy – Załącznik Nr 8 do SWZ 

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

nie dotyczy 

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

nie dotyczy 

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Określono w SWZ 

Warunki realizacji umowy

Warunki umowy określone w załączniku nr 8 do SWZ 

Branże CPV

 • 31625200-5 - Systemy przeciwpożarowe
 • 42100000-0 - Maszyny do wytwarzania i wykorzystywania mocy mechanicznej
 • 42110000-3 - Turbiny i silniki
 • 42113000-4 - Części turbin
 • 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
 • 45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
 • 50711000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych instalacji budynkowych

Pliki do pobrania

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 11.07.2023 10:34:28
 • Aleksandra Mieczkowska

 • Zmiana nr 1 SWZ
 • 14.07.2023 13:17:54
 • Anna Trzonek

 • ZMIANA NR 2 TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU
 • 17.07.2023 08:09:06
 • Anna Trzonek

 • Zmiana terminu składania i otwarcia ofert
 • 25.07.2023 10:49:25
 • Aleksandra Mieczkowska

 • Zmiana nr 3 i Wyjaśnienia nr 1 do SWZ i Ogłoszenia o zamówieniu
 • 06.10.2023 08:06:30
 • Aleksandra Mieczkowska

 • Zamknięcie postępowania

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

Enerko Energy Sp z o.o.

Skrajna 41A
25-650 Kielce

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry