Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Roboty rozbiórkowe budynku gospodarczego o numerze inwentarzowym 1-10-109-52 znajdującego się w Mysłowicach, przy ul. Długiej 262 będącego na stanie Zarządu Zlewni w Katowicach.

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Katowicach

Zarząd Zlewni w Katowicach

Plac Grunwaldzki 8-10
40-127 Katowice
tel.697101259
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  GL.ROZ.2711.36.2023.30E
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  09.06.2023 12:00
 • Termin złożenia oferty
  16.06.2023 12:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są:
• roboty rozbiórkowe budynku gospodarczego znajdującego się na działkach ewidencyjnych nr 937/94 i 938/94, obręb Dziećkowice, gm. Mysłowice, pow. mysłowicki, woj. śląskie;
• uporządkowanie, wyrównanie oraz zagospodarowanie terenu oraz dokonanie obsiewu;
• wykonanie dokumentacji powykonawczej – dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót rozbiórkowych;
• wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej – geodezyjną inwentaryzację powykonawczą w rozumieniu art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne;
• złożenie w Urzędzie Miasta w Mysłowicach wykonanej geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;
• przekazanie powstałych w wyniku prac rozbiórkowych odpadów do odpowiednich zakładów oraz przekazanie Zamawiającemu kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem kart przekazania odpadów.

Branże CPV

 • 45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

Millau Ułanek Sylwia

Szczakowska 84
43-600 Jaworzno

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry