Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r16642,Zabudowa-nor-likwidacja-tam-i-zatorow-na-terenie-dzialalnosci-Zarzadu-Zlewni-w-S.html
2024-02-24, 08:18

Zabudowa nor, likwidacja tam i zatorów na terenie działalności Zarządu Zlewni w Stalowej Woli

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Hanasiewicza 17B
35-103 Rzeszów
tel.+48 17 85 37 407
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Otwarcie ofert
 • Numer postępowania
  RZ.ROZ.2710.39.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  14.06.2023 12:00
 • Termin składania ofert
  10.07.2023 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  10.07.2023 11:00
 • Zgłoś udział w postępowaniu

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia, jest wykonanie zamówienia pn.: Zabudowa nor, likwidacja tam i zatorów na terenie działalności Zarządu Zlewni w Stalowej Woli, w podziale na 3 części: 

Część 1: Likwidacja tam i zatorów na terenie działalności Nadzoru Wodnego w Janowie Lubelskim

Część 2: Zabudowa nor, likwidacja tam i zatorów na terenie działalności NW Stalowa Wola

Część 3: Zabudowa nor, likwidacja tam i zatorów na terenie działalności Nadzoru Wodnego w Tarnobrzegu

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia podstawowego i zamówienia podobnego, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp - zawiera Załącznik Nr 3 do SWZ.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, zgodnie z pkt. 7.3 SWZ 

Warunki realizacji umowy

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ - Wzór umowy 

Informacje dodatkowe

 

 

Branże CPV

 • 90721800-5 - Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

Informacja

Nie można wziąć udziału w postępowaniu. Postępowanie już się rozpoczęło.

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.