Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Dostawa materiałów biurowych, piśmienniczych i papieru do druku na potrzeby Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Hanasiewicza 17B
35-103 Rzeszów
tel.+48 17 853 74 45
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  RZ.ROZ.2710.37.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  09.06.2023 14:00
 • Termin składania ofert
  28.07.2023 09:00
 • Termin otwarcia ofert
  28.07.2023 10:00

Opis przedmiotu zamówienia

Dostawa materiałów biurowych, piśmienniczych i papieru do druku na potrzeby Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Zamówienie składa się z następujących części:

Część 1 – Dostawa materiałów biurowych, piśmienniczych i papieru do druku na potrzeby RZGW Rzeszów, 35-103 Rzeszów ul. Hanasiewicza 17B,

Część 2 – Dostawa materiałów biurowych, piśmienniczych i papieru do druku na potrzeby Zarządu Zlewni w Krośnie, 38-400 Krosno  ul. Bieszczadzka 5,

Część 3 – Dostawa materiałów biurowych, piśmienniczych i papieru do druku na potrzeby Zarządu Zlewni w Jaśle, 38-200 Jasło ul. Modrzejewskiego 12,

Część 4 – Dostawa materiałów biurowych, piśmienniczych i papieru do druku na potrzeby Zarządu Zlewni w Przemyślu, 37-700 Przemyśl ul. Wybrzeże Ojca Św. Jana Pawła II 6,

Część 5 – Dostawa materiałów biurowych, piśmienniczych i papieru do druku na potrzeby  Zarządu Zlewni w Stalowej Woli, 37- 464 Stalowa Wola ul. Jagiellońska 17

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Dotyczy Części nr 1:

Wykonawca musi wykazać co najmniej wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej,

- 1  zamówienia polegającego na dostawie materiałów biurowych o wartości min. 140.000,00 PLN brutto wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub

- 2 zamówień polegających na dostawie materiałów biurowych, jeśli suma wartości tych dwóch zamówień wynosi min. 140.000,00 PLN brutto wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane.

Dotyczy Części nr 2:

Wykonawca musi wykazać co najmniej wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej,

- 1  zamówienia polegającego na dostawie materiałów biurowych o wartości min. 35.000,00 PLN brutto wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub

- 2 zamówień polegających na dostawie materiałów biurowych, jeśli suma wartości tych dwóch zamówień wynosi min. 35.000,00 PLN brutto wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane.

Dotyczy Części nr 3:

Wykonawca musi wykazać co najmniej wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej,

- 1  zamówienia polegającego na dostawie materiałów biurowych o wartości min. 35.000,00 PLN brutto wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub

- 2 zamówień polegających na dostawie materiałów biurowych, jeśli suma wartości tych dwóch zamówień wynosi min. 35.000,00 PLN brutto wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane.

Dotyczy Części nr 4:

Wykonawca musi wykazać co najmniej wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej,

- 1  zamówienia polegającego na dostawie materiałów biurowych o wartości min. 25.000,00 PLN brutto wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub

- 2 zamówień polegających na dostawie materiałów biurowych, jeśli suma wartości tych dwóch zamówień wynosi min. 25.000,00 PLN brutto wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane.

Dotyczy Części nr 5:

Wykonawca musi wykazać co najmniej wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej,

- 1  zamówienia polegającego na dostawie materiałów biurowych o wartości min. 50.000,00 PLN brutto wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub

- 2 zamówień polegających na dostawie materiałów biurowych, jeśli suma wartości tych dwóch zamówień wynosi min. 50.000,00 PLN brutto wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane.

Warunki realizacji umowy

Wg załącznika nr 2 do SWZ - Wzór umowy

Branże CPV

 • 22000000-0 - Druki i produkty podobne
 • 30197630-1 - Papier do drukowania

Pliki do pobrania

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 11.07.2023 15:15:42
 • Łukasz Gacek

 • Zmiana terminu składania i otwarcia ofert
 • 20.07.2023 14:35:13
 • Łukasz Gacek

 • Zmiana terminu składania i otwarcia ofert
 • 05.01.2024 08:40:57
 • Barbara Kadłuczka-Puzio

 • Zakończono postępowanie

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

Hurt-Papier Ryszard Cebula s.j.

Podkarpacka 57B
35-082 Rzeszów

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry