Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Dostawy akcesoriów samochodowych i płynów do samodzielnego montażu/wymiany - RZGW Szczecin

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie

Tama Pomorzańska 13A
70-030 Szczecin
tel.+48914411225
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  SZ.ROZ.2710.11.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  12.06.2023 10:00
 • Termin składania ofert
  14.07.2023 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  14.07.2023 12:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są dostawy akcesoriów samochodowych i płynów do samodzielnego montażu/wymiany na potrzeby Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie PGW WP.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 5 do SWZ.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie stawia warunku.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia warunku.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamawiający nie stawia warunku.

Warunki realizacji umowy

Zgodnie ze wzorem stanowiący Załącznik nr 6 do SWZ.

Informacje dodatkowe

 1. Celem skomunikowania się z Zamawiającym (z wyłączeniem złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, których sposób złożenia został opisany w pkt 14.1 – 14.6 specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej „SWZ”), Wykonawca korzysta z zakładki „Zapytaj”. Zakładka ta służy również Zamawiającemu do komunikacji z Wykonawcami.
 2. Szczegółowy sposób komunikacji zawiera SWZ w punkcie 3.

Branże CPV

 • 09211100-2 - Oleje silnikowe
 • 31431000-6 - Akumulatory ołowiowo-kwasowe
 • 31510000-4 - Żarówki elektryczne
 • 34300000-0 - Części i akcesoria do pojazdów i silników do nich
 • 34640000-5 - Elementy samochodowe
 • 39831500-1 - Samochodowe środki czyszczące

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

Metalzbyt - Hurt Sp. z o.o.

Bardowskiego 2
43-300 Bielsko - Biała

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry