Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Dostawa części samochodowych, płynów eksploatacyjnych i akcesoriów motoryzacyjnych dla Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Hanasiewicza 17B
35-103 Rzeszów
tel.+48 17 853 74 45
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Otwarcie ofert
 • Numer postępowania
  RZ.ROZ.2710.38.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  12.06.2023 13:00
 • Termin składania ofert
  18.07.2023 09:00
 • Termin otwarcia ofert
  18.07.2023 10:00
 • Zgłoś udział w postępowaniu

Opis przedmiotu zamówienia

Dostawa części samochodowych, płynów eksploatacyjnych i akcesoriów motoryzacyjnych dla Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

1.  Dostawa materiałów eksploatacyjnych do pojazdów służbowych RZGW w Rzeszowie, Zarządów Zlewni w Krośnie, Jaśle, Przemyślu i Stalowej Woli.

2. Dostawa fabrycznie nowych żarówek i wycieraczek do pojazdów służbowych RZGW w Rzeszowie, Zarządów Zlewni w Krośnie, Jaśle, Przemyślu i Stalowej Woli.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Dotyczy Części nr 1:

Wykonawca musi wykazać co najmniej wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej,

- 1  zamówienia polegającego na dostawie materiałów eksploatacyjnych do pojazdów  o wartości min. 20.000,00 PLN brutto wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub

- 2 zamówień polegających na dostawie materiałów eksploatacyjnych do pojazdów, jeśli suma wartości tych dwóch zamówień wynosi min. 20.000,00 PLN brutto wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane.

Wykazywane zamówienia winny być poparte dowodami określającymi, czy dostawy zostały wykonane należycie.

W przypadku wykazania dostaw rozliczanych w walutach innych niż złoty polski, Zamawiający dokona przeliczenia ich wartości wg średniego kursu wymiany waluty ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dzień podany jako termin rozpoczęcia wykazanego zamówienia.

Kwalifikacja nastąpi na podstawie załącznika nr 5 i 6 do Formularza oferty.

Branże CPV

 • 31510000-4 - Żarówki elektryczne
 • 39831500-1 - Samochodowe środki czyszczące

Informacja

Nie można wziąć udziału w postępowaniu. Postępowanie już się rozpoczęło.

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry