Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Usługi związane z usuwaniem zatorów naturalnych oraz wynikających z działalności człowieka i oczyszczeniem cieków, rzek i kanałów na terenie RZGW w Lublinie, ZZ w Zamościu 4 części

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie

Leszka Czarnego 3
20-610 Lublin
tel.+48532032207
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  LU.ROZ.2710.37.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  12.06.2023 12:00
 • Termin składania ofert
  20.06.2023 09:00
 • Termin otwarcia ofert
  20.06.2023 09:10

Opis przedmiotu zamówienia

Część 1 zamówienia: Usługi związane z usuwaniem zatorów naturalnych oraz wynikających  z działalności człowieka i oczyszczaniem cieków, rzek i kanałów na terenie RZGW w Lublinie ZZ w Zamościu – NW Krasnystaw i NW Zamość.

Część 2 zamówienia: Usługi związane z usuwaniem zatorów naturalnych oraz wynikających  z działalności człowieka i oczyszczaniem cieków, rzek i kanałów na terenie RZGW w Lublinie  ZZ w Zamościu – NW Lublin i NW Łęczna.

Część 3 zamówienia: Usługi związane z usuwaniem zatorów naturalnych oraz wynikających  z działalności człowieka i oczyszczaniem cieków, rzek i kanałów na terenie RZGW w Lublinie ZZ w Zamościu – NW Lubartów i NW Parczew.

Część 4 zamówienia: Usługi związane z usuwaniem zatorów naturalnych oraz wynikających  z działalności człowieka i oczyszczaniem cieków, rzek i kanałów na terenie RZGW w Lublinie ZZ w Zamościu – NW Radzyń Podlaski i NW Ryki.

Zamawiający nie ogranicza ilości części, na które Wykonawca może złożyć ofertę. Zamawiający przewiduje zawarcie umowy z wybranym Wykonawcą odrębnie dla każdej części zamówienia, o ile oferta Wykonawcy obejmować będzie więcej niż jedną część zamówienia.

Warunki realizacji umowy

Na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych w § 11 Wzoru umowy.

Informacje dodatkowe

Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami w zakresie:

 • procedury zamówień publicznych jest Anna Wolińska, tel. (81) 532 032 207
 • przedmiotu zamówienia jest Wiesław Steć: tel. (84) 677 59 70.

Branże CPV

 • 90721800-5 - Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry