Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Usługi związane z usuwaniem zatorów naturalnych oraz wynikających z działalności człowieka i oczyszczeniem cieków, rzek i kanałów na terenie RZGW w Lublinie, ZZ w Zamościu 4 części

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie

Leszka Czarnego 3
20-610 Lublin
tel.+48532032207
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  LU.ROZ.2710.37.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  12.06.2023 12:00
 • Termin składania ofert
  20.06.2023 09:00
 • Termin otwarcia ofert
  20.06.2023 09:10

Opis przedmiotu zamówienia

Część 1 zamówienia: Usługi związane z usuwaniem zatorów naturalnych oraz wynikających  z działalności człowieka i oczyszczaniem cieków, rzek i kanałów na terenie RZGW w Lublinie ZZ w Zamościu – NW Krasnystaw i NW Zamość.

Część 2 zamówienia: Usługi związane z usuwaniem zatorów naturalnych oraz wynikających  z działalności człowieka i oczyszczaniem cieków, rzek i kanałów na terenie RZGW w Lublinie  ZZ w Zamościu – NW Lublin i NW Łęczna.

Część 3 zamówienia: Usługi związane z usuwaniem zatorów naturalnych oraz wynikających  z działalności człowieka i oczyszczaniem cieków, rzek i kanałów na terenie RZGW w Lublinie ZZ w Zamościu – NW Lubartów i NW Parczew.

Część 4 zamówienia: Usługi związane z usuwaniem zatorów naturalnych oraz wynikających  z działalności człowieka i oczyszczaniem cieków, rzek i kanałów na terenie RZGW w Lublinie ZZ w Zamościu – NW Radzyń Podlaski i NW Ryki.

Zamawiający nie ogranicza ilości części, na które Wykonawca może złożyć ofertę. Zamawiający przewiduje zawarcie umowy z wybranym Wykonawcą odrębnie dla każdej części zamówienia, o ile oferta Wykonawcy obejmować będzie więcej niż jedną część zamówienia.

Warunki realizacji umowy

Na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych w § 11 Wzoru umowy.

Informacje dodatkowe

Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami w zakresie:

 • procedury zamówień publicznych jest Anna Wolińska, tel. (81) 532 032 207
 • przedmiotu zamówienia jest Wiesław Steć: tel. (84) 677 59 70.

Branże CPV

 • 90721800-5 - Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry