Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Wykonanie całościowej dokumentacji wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń dla wykonania robót naprawczych dla prawego i lewego wału p. pow. rz. Szewnianki.

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Radomiu

Zarząd Zlewni w Radomiu

Parkowa 2A
26-600 Radom
tel.48 36 261 38 w. 141, 142
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Analiza ofert
 • Numer postępowania
  WA.ROZ.2711.204.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  12.06.2023 16:00
 • Termin złożenia oferty
  16.06.2023 11:00
 • Zgłoś udział w postępowaniu

Opis przedmiotu zamówienia

Zakres zamówienia – zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia (OPZ) i załączonymi dokumentami tj. decyzje ŚWINB w Kielcach

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

zarejestrowana działalność gospodarcza

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

nie dotyczy

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

uprawnienia do projektowania w specjalności hydrotechnicznej lub wodno-melioracyjnej lub im równoważne wydane na podstawie obecnie i wcześniej obowiązujących przepisów wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Informacje dodatkowe

nie dotyczy

Branże CPV

 • 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

Informacja

Nie można wziąć udziału w postępowaniu. Minęły terminy przystąpienia.

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry