Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Dostawa i montaż 2 szt. garaży dla potrzeb Nadzoru Wodnego Oborniki

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Chlebowa 4/8
61-003 Poznań
tel.61 856 77 05
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Otwarcie ofert
 • Numer postępowania
  PO.ROZ.2710.38.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  27.06.2023 11:00
 • Termin składania ofert
  12.07.2023 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  12.07.2023 10:30
 • Zgłoś udział w postępowaniu

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż 2 szt. garaży dla potrzeb Nadzoru Wodnego Oborniki.

Zakres robót dla przygotowania podłoża obejmuje wykonanie:

 • Niwelację terenu,
 • Rozbiórka kostki brukowej na powierzchni 12 m2,
 • Korytowanie na głębokość 30 cm,
 • Kotwiczenie garażu w gruncie,
 • Wykonanie posadzki z kostki brukowej na podbudowie z tłucznia i podkładzie cementowym wraz z obrzeżem.

Zakres robót dla garaży obejmuje wykonanie:

 • Dostawę i montaż garaży wg. szczegółowego opisu,
 • Utwierdzenie konstrukcji do podłoża.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie formułuje warunku w przedmiotowym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie formułuje warunku w przedmiotowym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamawiający nie formułuje warunku w przedmiotowym zakresie.

Warunki realizacji umowy

Określone w SWZ oraz w załaczniku do SWZ - wzór umowy

Informacje dodatkowe

Powiadomienia o nowych wiadomościach oraz komunikatach Zamawiającego przesłanych za pośrednictwem Platformy Zakupowej będą automatycznie wysyłane na adres email podany na Platformie Zakupowej.
W zależności od skrzynki pocztowej wiadomość może trafić do folderu spam.


Termin wykonania zamówienia zgodnie z treścią SWZ.

Branże CPV

 • 44112000-8 - Różne konstrukcje budowlane
 • 45223110-0 - Instalowanie konstrukcji metalowych

Informacja

Nie można wziąć udziału w postępowaniu. Minęły terminy przystąpienia.

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry