Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Dostawa artykułów gospodarczych na potrzeby jednostek organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie

Leszka Czarnego 3
20-610 Lublin
tel.+48532032207
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  LU.ROZ.2710.39.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  15.06.2023 13:00
 • Termin składania ofert
  23.06.2023 08:00
 • Termin otwarcia ofert
  23.06.2023 08:10

Opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie składa się z następujących części ze względu na lokalizację oraz przynależność do jednostki organizacyjnej:

Część 1 – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy,

 al. Adama Mickiewicza 15, 85-071 Bydgoszcz

Część 2 – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku,

 ul. Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk,

Część 3 – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach,

 ul. Sienkiewicza 2, 44-100 Gliwice,

Część 4 – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie,

 ul. Marszałka J. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków,

Część 5 – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie,

 ul. Leszka Czarnego 3, 20-610 Lublin,

Część 6 – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu,

 ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań,

Część 7 – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie,

 ul. Hanasiewicza 17B, 35-103 Rzeszów,

Część 8 – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie,

 ul. Tama Pomorzańska 13A, 70-030 Szczecin,

Część 9 –  Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie,

 ul. Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa,

Część 10 –  Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu,

 ul. Norwida 34, 50-950 Wrocław.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunki realizacji zamówienia oraz obowiązki Wykonawcy, dla danej części zamówienia, przedstawione zostały: w Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ, Formularzu asortymentowo-cenowym, stanowiącym Załącznik nr 2a do SWZ oraz Wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 7 do SWZ.

Zamawiający nie dopuszcza podziału zamówienia w ramach poszczególnych części.

Zamówienie będzie realizowane jednorazowo na podstawie Formularza asortymentowo-cenowego.

 

Informacje dodatkowe

Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami  w zakresie :

procedury zamówień publicznych jest Anna Wolińska – RZGW Lublin Wydział Zamówień Publicznych, tel. (81) 531 03 18, +48 532  032 207

przedmiotu zamówienia jest Agnieszka Kuchta – RZGW Lublin, tel. +48 532 032 301

Branże CPV

 • 39220000-0 - Sprzęt kuchenny, artykuły gospodarstwa domowego i artykuły domowe oraz artykuły cateringowe

Pliki do pobrania

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 06.07.2023 12:11:41
 • Anna Wolińska

 • W dniu 06.07.2023 Zamawiający zamieścił na Platformie Zakupowej Wniosek zamawiającego o przedłużenie terminu związania ofertą oraz wzór Oświadczenia wykonawcy.
 • 17.07.2023 12:56:56
 • Anna Wolińska

 • Zamawiający informuje, o zmianie terminu związania ofertą - do dnia 21 sierpnia 2023 r., za zgodą Wykonawców.

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry