Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Dostawa artykułów gospodarczych na potrzeby jednostek organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie

Leszka Czarnego 3
20-610 Lublin
tel.+48532032207
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  LU.ROZ.2710.39.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  15.06.2023 13:00
 • Termin składania ofert
  23.06.2023 08:00
 • Termin otwarcia ofert
  23.06.2023 08:10

Opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie składa się z następujących części ze względu na lokalizację oraz przynależność do jednostki organizacyjnej:

Część 1 – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy,

 al. Adama Mickiewicza 15, 85-071 Bydgoszcz

Część 2 – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku,

 ul. Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk,

Część 3 – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach,

 ul. Sienkiewicza 2, 44-100 Gliwice,

Część 4 – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie,

 ul. Marszałka J. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków,

Część 5 – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie,

 ul. Leszka Czarnego 3, 20-610 Lublin,

Część 6 – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu,

 ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań,

Część 7 – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie,

 ul. Hanasiewicza 17B, 35-103 Rzeszów,

Część 8 – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie,

 ul. Tama Pomorzańska 13A, 70-030 Szczecin,

Część 9 –  Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie,

 ul. Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa,

Część 10 –  Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu,

 ul. Norwida 34, 50-950 Wrocław.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunki realizacji zamówienia oraz obowiązki Wykonawcy, dla danej części zamówienia, przedstawione zostały: w Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ, Formularzu asortymentowo-cenowym, stanowiącym Załącznik nr 2a do SWZ oraz Wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 7 do SWZ.

Zamawiający nie dopuszcza podziału zamówienia w ramach poszczególnych części.

Zamówienie będzie realizowane jednorazowo na podstawie Formularza asortymentowo-cenowego.

 

Informacje dodatkowe

Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami  w zakresie :

procedury zamówień publicznych jest Anna Wolińska – RZGW Lublin Wydział Zamówień Publicznych, tel. (81) 531 03 18, +48 532  032 207

przedmiotu zamówienia jest Agnieszka Kuchta – RZGW Lublin, tel. +48 532 032 301

Branże CPV

 • 39220000-0 - Sprzęt kuchenny, artykuły gospodarstwa domowego i artykuły domowe oraz artykuły cateringowe

Pliki do pobrania

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 06.07.2023 12:11:41
 • Anna Wolińska

 • W dniu 06.07.2023 Zamawiający zamieścił na Platformie Zakupowej Wniosek zamawiającego o przedłużenie terminu związania ofertą oraz wzór Oświadczenia wykonawcy.
 • 17.07.2023 12:56:56
 • Anna Wolińska

 • Zamawiający informuje, o zmianie terminu związania ofertą - do dnia 21 sierpnia 2023 r., za zgodą Wykonawców.

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry