Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Szacowanie wartości zamówienia pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych na realizację prac bagrowniczych w ujściowym odcinku rz. Bug"

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Dębem

Zarząd Zlewni w Dębem

Dębe 1
05-140 Serock
tel.22 782 30 00
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Analiza ofert
 • Numer postępowania
  Rozeznanie rynku
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  16.06.2023 15:00
 • Termin złożenia oferty
  30.06.2023 12:00
 • Zgłoś udział w postępowaniu

Opis przedmiotu zamówienia

Oszacowanie wartości zamówienia dla zadania pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych na realizację prac bagrowniczych w ujściowym odcinku rz. Bug", zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i innymi załącznikami.

Informacje dodatkowe

Oszacowanie wartości przedmiotu zamówienia należy przesłać na załączonym formularzu w formie podpisanego skanu Formularza wyceny, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego zamówienia.

Branże CPV

 • 71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów
 • 71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
 • 90712000-1 - Planowanie środowiska naturalnego

Pytania i odpowiedzi

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 28.06.2023 15:09:52
 • Olga Kaliś

 • Dzień dobry,
  Zwracamy się z prośbą o odpowiedź na poniższe pytania:
  Czy miejsce składowania urobku jest wskazane ?
  Czy jego składowanie jest określone np.: pryzmy ?
  Czy pozyskanie zgód właścicieli nieruchomości leży po stronie wykonawcy ?
  Czy w takim wypadku do wykonawcy należy uzyskanie pozwoleń np.: warunków zabudowy, pozwolenia na budowę ?
  Dzień dobry,
  Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania.
  Pytanie 1: Czy miejsce składowania urobku jest wskazane ?
  Miejsce składowania urobku nie jest wskazane. Do obowiązków Wykonawcy należy wskazanie miejsca składowania i uzgodnienie lokalizacji z Zamawiającym.
  Pytanie 2: Czy jego składowanie jest określone np.: pryzmy ?
  Nie ma określonego sposobu składowania urobku.
  Pytanie 3: Czy pozyskanie zgód właścicieli nieruchomości leży po stronie wykonawcy ?
  Do obowiązków Wykonawcy należy uzyskanie wszystkich zgód, decyzji administracyjnych, pozwoleń i uzgodnień.
  Pytanie 4: Czy w takim wypadku do wykonawcy należy uzyskanie pozwoleń np.: warunków zabudowy, pozwolenia na budowę ?
  Do obowiązków Wykonawcy należy uzyskanie wszystkich zgód, decyzji administracyjnych, pozwoleń i uzgodnień.

Informacja

Nie można wziąć udziału w postępowaniu. Postępowanie już się rozpoczęło.

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry