Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

„Konserwacje systemów przeciwpowodziowych na ZW Klimkówka”

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Hanasiewicza 17B
35-103 Rzeszów
tel.+48 134463311
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Otwarcie ofert
 • Numer postępowania
  RZ.ROZ.2710.36.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  19.06.2023 13:00
 • Termin składania ofert
  29.06.2023 09:00
 • Termin otwarcia ofert
  29.06.2023 10:00
 • Zgłoś udział w postępowaniu

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem   zamówienia   są  „Konserwacje systemów przeciwpowodziowych  na ZW Klimkówka w podziale na 2 części:

Część 1: Konserwacja i bieżące utrzymanie systemu ASTKZ zapory Klimkówka,

Część 2: Konserwacja i bieżące utrzymanie sprawności systemu ostrzegania ludności na wypadek awarii zapory Klimkówka.

 Szczegółowy  opis  przedmiotu  zamówienia  dla  danej  części  zamówienia  zawiera Załącznik Nr 1 do SWZ.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

 1. Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca musi wykazać przynajmniej wykonanie  w  okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres  prowadzenia  działalności  jest  krótszy,  w  tym  okresie,  co najmniej jednego zamówienia  polegającego na: konserwacji systemów automatyki występujących na obiektach hydrotechnicznych.

Branże CPV

 • 71355000-1 - Usługi pomiarowe

Informacja

Nie można wziąć udziału w postępowaniu. Postępowanie już się rozpoczęło.

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry