Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r16769,Dostawa-smarow-olejow-i-plynow-niezbednych-do-biezacej-konserwacji-urzadzen-hydr.html
21.07.2024, 12:57

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Dostawa smarów, olejów i płynów niezbędnych do bieżącej konserwacji urządzeń hydrotechnicznych – RZGW Gdańsk

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Franciszka Rogaczewskiego 9/19
80-804 Gdańsk
tel.583261854
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  GD.ROZ.2710.30.ZP.AS
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  21.06.2023 15:00
 • Termin składania ofert
  29.06.2023 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  29.06.2023 10:30

Opis przedmiotu zamówienia

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

nie dotyczy 

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

nie dotyczy 

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

nie dotyczy 

Warunki realizacji umowy

Umowa, odrębnie dla danej części zamówienia zostanie zawarta według Projektowanych postanowień umowy, stanowiących Załącznik Nr 4 do SWZ.

Wykonawca akceptuje treść Projektowanych postanowień umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia, stanowiących Załącznik Nr 4 do SWZ, oświadczeniem zawartym w treści Formularza Oferty. Postanowienia ustalone w Projektowanych postanowieniach umowy, nie podlegają zmianie przez Wykonawcę. Przyjęcie przez Wykonawcę Projektowanych postanowień umowy, stanowi jeden z wymogów ważności oferty.

Na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych w § 10 Projektowanych postanowień umowy.

Branże CPV

 • 09211000-1 - Oleje smarowe i środki smarowe
 • 09211600-7 - Oleje do użytku w układach hydraulicznych i do innych celów
 • 24951100-6 - Smary

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

ELPIS TRADE SP. Z O.O.

os. Oświecenia 105 /8
61-212 POZNAŃ

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.