Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Wykonanie ekspertyz oraz dokumentacji technicznych na terenie działania ZZ Stalowa Wola

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Hanasiewicza 17B
35-103 Rzeszów
tel.+48 17 85 37 407
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Otwarcie ofert
 • Numer postępowania
  RZ.ROZ.2710.44.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  22.06.2023 17:00
 • Termin składania ofert
  21.07.2023 09:00
 • Termin otwarcia ofert
  21.07.2023 10:00
 • Zgłoś udział w postępowaniu

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zamówienia pn.: „Wykonanie ekspertyz oraz dokumentacji technicznych na terenie działania ZZ Stalowa Wola”, w podziale na 2 części: 

Część 1: Opracowanie dokumentacji dotyczącej rozbiórki obiektu budowlanego jazu w km 22+970 rz. Sopot, położonego w m. Zuby, gm. Susiec

Część 2: Opracowanie ekspertyzy oceniającej stan techniczny prawego i lewego obwałowania rzeki Trześniówka

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla danej części zamówienia zawiera Załącznik Nr 3 do SWZ - Dokumentacja techniczna

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, zgodnie z pkt. 7.3 SWZ

Warunki realizacji umowy

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ - Wzór umowy

Branże CPV

 • 71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Informacja

Nie można wziąć udziału w postępowaniu. Minęły terminy przystąpienia.

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry