Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” zadania pod nazwą: „Wzrost wykorzystania potencjału energetycznego w istniejącej małej elektrowni wodnej Mylof"

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Franciszka Rogaczewskiego 9/19
80-804 Gdańsk
tel.55 232 57 25 wew. 47, 58 326 18 88
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  GD.ROZ.2710.32.2023.ZP.AT
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  26.06.2023 16:00
 • Termin składania ofert
  24.08.2023 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  24.08.2023 10:30

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” zadania pod nazwą: „Wzrost wykorzystania potencjału energetycznego w istniejącej małej elektrowni wodnej Mylof".

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia, warunki jego realizacji oraz obowiązki Wykonawcy zawierają: 
- Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik Nr 1 do SWZ,  
​​​​​​​
- Projektowane postanowienia umowy Załącznik Nr 7 do SWZ.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zgodnie z SWZ

Warunki realizacji umowy

Zgodnie z SWZ

Branże CPV

 • 45251120-8 - Roboty budowlane w zakresie hydroelektrowni
 • 71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Pliki do pobrania

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 29.06.2023 13:25:28
 • Anna Trzonek

 • WYJAŚNIENIE NR 1 ORAZ ZMIANA NR 1 TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, ZMIANA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU
 • 29.06.2023 13:54:17
 • Anna Trzonek

 • Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą
 • 12.07.2023 13:58:13
 • Anna Trzonek

 • WYJAŚNIENIE NR 2 TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
 • 14.07.2023 15:08:02
 • Anna Trzonek

 • WYJAŚNIENIE NR 3 ORAZ ZMIANA NR 2 TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, ZMIANA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU
 • 27.07.2023 15:22:59
 • Anna Trzonek

 • WYJAŚNIENIE NR 4 ORAZ ZMIANA NR 3 TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
 • 28.07.2023 14:55:52
 • Anna Trzonek

 • WYJAŚNIENIE NR 5 ORAZ ZMIANA NR 4 TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, ZMIANA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU
 • 09.08.2023 11:46:13
 • Ewa Bammes

 • WYJAŚNIENIE NR 6 ORAZ ZMIANA NR 5 TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, ZMIANA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU
 • 09.08.2023 11:49:14
 • Ewa Bammes

 • -
 • 11.08.2023 11:38:04
 • Anna Trzonek

 • WYJAŚNIENIE NR 7 TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
 • 17.08.2023 13:25:14
 • Anna Trzonek

 • WYJAŚNIENIE NR 8 ORAZ ZMIANA NR 6 TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, ZMIANA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU
 • 24.08.2023 10:05:28
 • Anna Trzonek

 • INFORMACJA O KWOCIE, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA
 • 24.08.2023 12:34:14
 • Anna Trzonek

 • INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT
 • 25.09.2023 12:04:16
 • Anna Trzonek

 • INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 • 13.10.2023 08:50:55
 • Anna Trzonek

 • ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA
 • 13.10.2023 08:53:29
 • Anna Trzonek

 • Zakończono postępowanie

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

MELBUD SPÓŁKA AKCYJNA

Składowa 4
86-300 Grudziądz

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry