Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Wykonanie przeglądów okresowych i ocen stanu technicznego na obiektach na terenie ZZ Przemyśl

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Hanasiewicza 17B
35-103 Rzeszów
tel.+48166703808
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Otwarcie ofert
 • Numer postępowania
  RZ.ROZ.2710.43.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  30.06.2023 13:00
 • Termin składania ofert
  28.07.2023 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  28.07.2023 11:00
 • Zgłoś udział w postępowaniu

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest "Wykonanie przeglądów okresowych i ocen stanu technicznego na obiektach na terenie ZZ Przemyśl" w podziale na 3 części:

Część 1: Wykonanie przeglądów okresowych na obiektach na terenie ZZ Przemyśl

Część 2: Wykonanie pięcioletniej oceny stanu technicznego wałów p.powodziowych Szówsko w km 0+000-0+300

Część 3: Pięcioletnia ocena stanu technicznego jaz w Nienowicach, gm. Radymno, na rz. Wisznia w km 4+330

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, zgodnie z pkt 7.3 SWZ

Warunki realizacji umowy

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ - Wzór umowy

Branże CPV

 • 71335000-5 - Badania inżynieryjne
 • 71356100-9 - Usługi kontroli technicznej

Informacja

Nie można wziąć udziału w postępowaniu. Minęły terminy przystąpienia.

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry