Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Wykonanie robót utrzymaniowych na Zbiorniku Wodnym Klimkówka”

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Hanasiewicza 17B
35-103 Rzeszów
tel.+48 134463311
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  RZ.ROZ.2710.32.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  29.06.2023 09:00
 • Termin składania ofert
  26.07.2023 09:00
 • Termin otwarcia ofert
  26.07.2023 10:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem  zamówienia  jest „Wykonanie  robót  utrzymaniowych  na Zbiorniku  Wodnym Klimkówka” w podziale na 8 części:

Część 1: Wykonanie remontu prowadnic i elementów stalowych w szybie zasuwy górnej nr 5- ZW Klimkówka,

Część 2: Remont zasuwy awaryjnej nr 3 na zaporze- ZW Klimkówka,

Część 3: Remont izolacji luków maszyn klap przelewu na zaporze- ZW Klimkówka,

Część 4: Doszczelnienie sekcji galerii kontrolno- zastrzykowej – ZW Klimkówka,

Część 5: Remont bariery ochronnej na zaporze Klimkówka,

Część 6: Remont płyt zabezpieczających skarpę odwodną zapory- ZW Klimkówka,

Część 7: Remont systemu oporowego ogrzewania klap zapory Klimkówka,

Część 8: Remont konstrukcji wieży zamknięć- ZW Klimkówka.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca musi wykazać przynajmniej wykonanie  w  okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres  prowadzenia  działalności  jest  krótszy,  w  tym  okresie,  co najmniej jednego zamówienia  polegającego na:
 
- dla cz. 1: wykonaniu prac remontowych lub konserwacyjnych polegających na malowaniu szybów i konstrukcji metalowych na obiektach hydrotechnicznych,

- dla cz. 2: wykonaniu prac remontowych lub konserwacyjnych polegających na przeglądzie, remoncie lub konserwacji mechanizmów, zaworów lub zasuw stosowanych w urządzeniach upustowych na obiektach hydrotechnicznych,

- dla cz. 3, 5, 6 i 8:  wykonaniu prac remontowo- budowlanych lub konserwacyjnych na obiektach hydrotechnicznych,

- dla cz. 4: wykonaniu prac remontowych lub konserwacyjnych  polegających na wykonaniu doszczelnień betonowych konstrukcji na obiektach hydrotechnicznych,

- dla cz. 7: wykonaniu prac remontowo – budowlanych lub konserwacyjnych związanych z instalacjami elektrycznymi lub elektronicznymi na obiektach hydrotechnicznych.

Wykazywane   zamówienie   winno   być   poparte  dowodami określającymi, czy  roboty te zostały wykonane należycie –  kwalifikacja nastąpi na podstawie Załączników nr 7 i 8 do Formularza oferty.

W przypadku  złożenia  oferty wspólnej przez dwóch lub więcej Wykonawców warunki określone  powyżej  powinny  być  spełnione  przez  wszystkie  te podmioty łącznie.

 

Branże CPV

 • 45223100-7 - Montaż konstrukcji metalowych
 • 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej
 • 45247211-2 - Roboty budowlane w zakresie zapór
 • 45321000-3 - Izolacja cieplna
 • 45442100-8 - Roboty malarskie
 • 45442200-9 - Nakładanie powłok antykorozyjnych
 • 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

Firma Usługowa Mateusz Spólnik

Klimkówka 73
38-312 Ropa

CHEMBUD-EKO S.C. Anna Dyląg Czesław Dyląg

Sosnowa 10A
38-300 Gorlice

Zakład Usług Dźwigowych Józef Wąsik

Tuwima 49
38-300 Gorlice

F.H.U. "Furmanek" Agata Furmanek

Klęczany 154
38-333 Zagórzany

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry