Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Roboty budowlane na rzekach zlokalizowanych na terenie ZZ Stalowa Wola II

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Hanasiewicza 17B
35-103 Rzeszów
tel.+48 17 85 37 407
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Otwarcie ofert
 • Numer postępowania
  RZ.ROZ.2710.47.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  29.06.2023 14:00
 • Termin składania ofert
  08.08.2023 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  08.08.2023 11:00
 • Zgłoś udział w postępowaniu

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zamówienia pn.: Roboty budowlane na rzekach zlokalizowanych na terenie ZZ Stalowa Wola II, w podziale na 5 części:

Część 1: „Roboty polegające na udrożnieniu koryta rzeki Łówczanka w km 4+252-5+230, m. Żuków, Kowalówka, gm. Cieszanów"

Część 2: „Remont ubezpieczeń rzek na terenie działania NW w Kolbuszowej”

Część 3: „Remont skarpy na  rzece Tuczyn w km 16+700-17+350 w m. Liśnik Duży gm. Gościeradów”

Część 4: „Remont drogi serwisowej prawego wału rzeki Trześniówki w km wału 24+554 -25+212 na dł.658 mb w  m. Jadachy  gm. Nowa Dęba”

Część 5: „Wykonanie robót remontowych na zbiorniku wodnym „Maziarnia” w Wilczej Woli”

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla wszystkich części zamówienia zawiera "Dokumentacja techniczna", stanowiąca Załącznik Nr 3 do SWZ.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej w pkt 7.3 SWZ 

Warunki realizacji umowy

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ - Wzór umowy

Branże CPV

 • 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

Informacja

Nie można wziąć udziału w postępowaniu. Minęły terminy przystąpienia.

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry