Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Przedmiotem zamówienia jest zrealizowanie przez Wykonawcę usługi szkoleniowej z obszaru szkoleń: Zamówienia publiczne – dla Departamentu Komunikacji i Edukacji Wodnej

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie

Leszka Czarnego 3
20-610 Lublin
tel.+48 (81) 531 03 18
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Analiza ofert
 • Numer postępowania
  LU.ROK.2711.2.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  30.06.2023 13:00
 • Termin złożenia oferty
  07.07.2023 12:00
 • Zgłoś udział w postępowaniu

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zrealizowanie przez Wykonawcę usługi szkoleniowej z obszaru szkoleń: Zamówienia publiczne – dla Departamentu Komunikacji i Edukacji Wodnej

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

posiadanie minimum 3-letniego doświadczenia w prowadzeniu działalności szkoleniowej,

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie określił warunku udziału w postepowaniu

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Szczegółowe wymagania, jakie powinni spełniać Wykonawcy:

1) posiadanie minimum 3-letniego doświadczenia w prowadzeniu działalności szkoleniowej,

2) przedstawienie odpowiadającego potrzebom Zamawiającego szczegółowego programu szkolenia, wykraczającego poziomem szczegółowości poza minimum wskazane przez Zamawiającego w pkt 2. OPZ.

Program powinien mieć formę konspektu z rozpisanymi tematami szkoleniowymi (punkty, podpunkty), metodami kształcenia, opisem i liczbą ćwiczeń praktycznych, studium przypadku oraz szacunkowym czasem trwania poszczególnych bloków tematycznych.

3) wymagania dotyczące Trenera/Trenerów prowadzących szkolenie: wysokiej klasy specjalista z obszaru Prawa Zamówień Publicznych z doświadczeniem w zakresie prowadzenia szkoleń z zakresu PZP (co najmniej 3 letnie), tj. np. Radca Prawny, Adwokat, autor publikacji z zakresu zamówień publicznych, praktyk w zakresie obsługi zamawiających lub wykonawców w obszarze prawa zamówień publicznych (co najmniej 3 letnie doświadczenie). Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji wskazanych w formularzu ofertowym Trenerów, poprzez żądanie dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań Zamawiającego.

Warunki realizacji umowy

Przedmiotem umowy jest przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia zdalnego pod nazwą: Zamówienia publiczne działów PR. 2. Szczegóły dotyczące realizacji umowy oraz obowiązków Wykonawcy zostały przedstawione w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ) w pkt. 2 i 3, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy. 3. Program szkolenia został opisany w Formularzu oferty (ofercie Wykonawcy) stanowiącym załącznik nr 2 do umowy. 4. Ustalony przez Strony termin szkolenia: od daty zawarcia umowy do 15.12.2023 r. w terminie ustalonym pomiędzy stronami.

Branże CPV

 • 80500000-9 - Usługi szkoleniowe

Informacja

Nie można wziąć udziału w postępowaniu. Minęły terminy przystąpienia.

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry