Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r16938,Zamowienia-publiczne-dla-pracownikow-Departamentu-Zarzadzania-Srodowiskiem-Wodny.html
21.07.2024, 11:31

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zamówienia publiczne dla pracowników Departamentu Zarządzania Środowiskiem Wodnym

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie

Leszka Czarnego 3
20-610 Lublin
tel.+48 (81) 531 03 18
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  LU.ROK.2711.3.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  30.06.2023 13:00
 • Termin złożenia oferty
  07.07.2023 12:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są szkolenia z zakresu zamówień publicznych dla pracowników Departamentu Zarządzania Środowiskiem Wodnym

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

posiadanie minimum 3-letniego doświadczenia w prowadzeniu działalności szkoleniowej,

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Posiadanie minimum 3-letniego doświadczenia w prowadzeniu działalności szkoleniowej, 2) przedstawienie odpowiadającego potrzebom Zamawiającego szczegółowego programu szkolenia, wykraczającego poziomem szczegółowości poza minimum wskazane przez Zamawiającego w pkt 2. OPZ. a) program powinien mieć formę konspektu z rozpisanymi tematami szkoleniowymi (punkty, podpunkty), metodami kształcenia, opisem i liczbą ćwiczeń praktycznych, studium przypadku oraz szacunkowym czasem trwania poszczególnych bloków tematycznych. 3) wymagania dotyczące Trenera/Trenerów prowadzących szkolenie: wysokiej klasy specjalista z obszaru Prawa Zamówień Publicznych z doświadczeniem w zakresie prowadzenia szkoleń z zakresu PZP (co najmniej 3 letnie), tj. np. Radca Prawny, Adwokat, autor publikacji z zakresu zamówień publicznych, praktyk w zakresie obsługi zamawiających lub wykonawców w obszarze prawa zamówień publicznych (co najmniej 3 letnie doświadczenie). Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji wskazanych w formularzu ofertowym Trenerów, poprzez żądanie dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań Zamawiającego.

Warunki realizacji umowy

Przedmiotem umowy jest przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia zdalnego pod nazwą: Zamówienia publiczne (dla pracowników Departamentu Zarządzania Środowiskiem Wodnym) 2. Szczegóły dotyczące realizacji umowy oraz obowiązków Wykonawcy zostały przedstawione w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ) , stanowiącym załącznik nr 1 do umowy. 3. Ramowy zakres szkolenia został opisany w OPZ natomiast program szkolenia został umieszczony w Formularzu oferty (ofercie Wykonawcy) stanowiącym załącznik nr 2 do umowy. 4. Ustalony przez Strony termin szkolenia: od daty zawarcia umowy do 15.12.2023 r. w terminie ustalonym pomiędzy stronami.

Branże CPV

 • 80500000-9 - Usługi szkoleniowe

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.