Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Opracowanie koncepcji rozwiązań projektowych mających na celu zabezpieczenie przeciwpowodziowe na obszarze ZZ Przemyśl

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Hanasiewicza 17B
35-103 Rzeszów
tel.+48166703808
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie unieważnione
 • Numer postępowania
  RZ.ROZ.2710.48.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  05.07.2023 12:00
 • Termin składania ofert
  04.08.2023 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  04.08.2023 11:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest „Opracowanie koncepcji rozwiązań projektowych mających na celu zabezpieczenie przeciwpowodziowe na obszarze ZZ Przemyśl”, w podziale na 2 części:

Część 1 - „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenu miasta Przemyśla poprzez budowę: obwałowań, bulwarów, murów oporowych i zbiorników retencyjnych - koncepcja, dokumentacja techniczna”

Część 2 - „Koncepcja zabezpieczenia przeciwpowodziowego w zlewni potoku Stupnica, gmina Bircza, poprzez kompleksową realizację działań w zakresie odcinkowego: kształtowania przekroju podłużnego i poprzecznego koryta potoku, budowy obwałowań, budowy murów oporowych, budowy zbiorników wodnych - koncepcja, dokumentacja techniczna”

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki jego realizacji dla danej części zamówienia zawiera Załącznik Nr 3 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, zgodnie z pkt 7.3. SWZ

Warunki realizacji umowy

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ - Wzór umowy

Branże CPV

 • 71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 28.07.2023 14:59:12
 • Ewa Czarnota

 • Zmiana terminu składania ofert
 • 07.08.2023 12:29:38
 • Ewa Czarnota

 • Postępowanie zostało unieważnione

Informacja

Postępowanie unieważnione

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry