Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r16969,Zabezpieczenie-przeciwpowodziowe-w-zlewni-potoku-Cyganski-w-km-0000-3500-opracow.html
2024-02-20, 23:04

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Zabezpieczenie przeciwpowodziowe w zlewni potoku Cygański w km 0+000 - 3+500” – opracowanie pełnej dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych w oparciu o wariant III analizy hydrologiczno-hydraulicznej

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Hanasiewicza 17B
35-103 Rzeszów
tel.+48166703808
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  RZ.ROZ.2710.52.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  05.07.2023 12:00
 • Termin składania ofert
  09.08.2023 09:00
 • Termin otwarcia ofert
  09.08.2023 10:00

Opis przedmiotu zamówienia

​​​​​​Przedmiotem niniejszego zamówienia jest „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe w zlewni potoku Cygański w km 0+000 - 3+500” - opracowanie pełnej dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych w oparciu o wariant III analizy hydrologiczno-hydraulicznej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki jego realizacji dla danej części zamówienia zawiera Załącznik Nr 3 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, zgodnie z pkt 7.3 SWZ

Warunki realizacji umowy

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ - Wzór umowy

Branże CPV

 • 71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 28.07.2023 15:01:41
 • Ewa Czarnota

 • Zmiana terminu składania ofert
 • 02.08.2023 14:38:40
 • Ewa Czarnota

 • Zmiana terminu składania ofert

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.