Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa suchego zbiornika na rzece Młynówka w km 3+485”

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Hanasiewicza 17B
35-103 Rzeszów
tel.+48 17 853 74 45
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie unieważnione
 • Numer postępowania
  RZ.ROZ.2810.49.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  05.07.2023 14:00
 • Termin składania ofert
  08.08.2023 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  08.08.2023 11:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Budowa suchego zbiornika na rzece Młynówka w km 3+485” wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych w tym decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji.
Celem przedsięwzięcia jest budowa suchego zbiornika na rzece Młynówce w miejscowości: Trzcinica, Opacie – gm. Jasło, Bączal Dolny – gm. Skołyszyn, powiat jasielski. Zapora czołowa zbiornika planowana jest w km 3+485 rzeki Młynówki, a jego pojemność ma wynieść ok. 515 tyś m3.
W ramach ww. inwestycji planowana jest także budowa upustu dennego w formie kombinowanej do zwiększenia możliwości migracji ryb, rozbiórka, budowa przepustów i mostków na rzece Młynówka (przebudowę 4 mostów w km 1+504, 1+702, 2+694, 6+012, podwyższenie niwelety drogi na moście w km 1+944, podwyższenie niwelety drogi do mostu w km 1+702 na dł. 81m i 1+944 na dł. 96m) przebudowa lub budowa dróg dojazdowych i publicznych (kategorii L lub Z), przebudowa istniejącej infrastruktury podziemnej i naziemnej (w tym przełożenie sieci energetycznej NN na dł. 1250 m), rozbiórka istniejących zabudowań gospodarczych, budowa wałów przeciwpowodziowych i bulwarów na lewym i prawym brzegu rzeki Młynówka wraz z niezbędną infrastrukturą o łącznej długości ok. 1 330 m.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 3 do SWZ.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Warunki udziału w postępowaniu zostały okreslone w dokumentach zamówienia, w szczególności w pkt 7.3 specyfikacji warunków zamówienia.

Warunki realizacji umowy

Zgodnie ze wzorem umowy - Zał. nr 2 do SWZ.

Informacje dodatkowe

Załączniki do opisu przedmiotu zamówienia stanowią:

1. Dokumentacja przedprojektowa.
2. Wezwanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 29.04.2022 r., znak:
WOOŚ.420.4.4.2019.KR.56 dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa suchego zbiornika na rzece Młynówka w km 3+485”.
3. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 21.04.2023 r., znak:
WOOŚ.420.4.4.2019.KR.68 dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa suchego zbiornika na rzece Młynówka w km 3+485”.

Zamawiający udostępnia ww. załączniki pod linkiem:

https://drive.google.com/file/d/1a7jWQHK32Wi3oC7APKekhAFJwYZD6G5T/view?usp=drive_link

 

Branże CPV

 • 71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 05.07.2023 13:34:31
 • Łukasz Gacek

 • Zamawiający udostępnia załączniki do OPZ pod linkiem: https://wody-my.sharepoint.com/:u:/r/personal/martyna_wolanczyk_wodypolskie_gov_pl/Documents/1.%20M%C5%82yn%C3%B3wka%20dokumentacja/Za%C5%82%C4%85czniki%20do%20OPZ.zip?csf=1&web=1&e=8CK3eE
 • 24.07.2023 14:21:43
 • Łukasz Gacek

 • Załączniki do OPZ są dostępne pod linkiem: https://drive.google.com/file/d/1a7jWQHK32Wi3oC7APKekhAFJwYZD6G5T/view?usp=drive_link
 • 14.11.2023 15:25:25
 • Łukasz Gacek

 • Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało unieważnione

Informacja

Postępowanie unieważnione: Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało unieważnione.

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry