Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Eksploatacja budowli piętrzących dla potrzeb retencjonowania wody w korytach rzek zlokalizowanych na terenie działania Zarządu Zlewni Zamość, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie - 4 części

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie

Leszka Czarnego 3
20-610 Lublin
tel.+48532032207
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  LU.ROZ.2710.50.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  07.07.2023 12:00
 • Termin składania ofert
  18.07.2023 08:00
 • Termin otwarcia ofert
  18.07.2023 08:10

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Eksploatacja budowli piętrzących dla potrzeb retencjonowania wody w korytach rzek zlokalizowanych na terenie działania Zarządu Zlewni Zamość, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w  Lublinie.

Zamawiający podzielił zamówienie na 4 części, każda część stanowi oddzielny przedmiot zamówienia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 6 do SWZ), oraz dla każdej części zamówienia –  Przedmiary robót (odpowiednio Załączniki nr 6.1 – 6.4 do SWZ) i Zestawienia budowli do piętrzenia (odpowiednio Załączniki nr 7.1 – 7.4).

Zamówienie składa się z następujących części:

Część 1 zamówienia - Eksploatacja budowli piętrzących dla potrzeb retencjonowania wody w korytach rzek zlokalizowanych na terenie działania PGW WP NW Lubartów (12 szt.)

Część 2 zamówienia - Eksploatacja budowli piętrzących dla potrzeb retencjonowania wody w korytach rzek zlokalizowanych na terenie działania PGW WP NW Parczew (46 szt.)

Część 3 zamówienia - Eksploatacja budowli piętrzących dla potrzeb retencjonowania wody w korytach rzek zlokalizowanych na terenie działania PGW WP NW Radzyń Podlaski (36 szt.)

Część 4 zamówienia - Eksploatacja budowli piętrzących dla potrzeb retencjonowania wody w korytach rzek zlokalizowanych na terenie działania PGW WP NW Ryki (22 szt.)

Zamawiający nie dopuszcza podziału zamówienia w ramach poszczególnych części.

Wykonawca może złożyć ofertę maksymalnie na 2 części. Oferta Wykonawcy, który złoży ofertę na większą ilość części zostanie odrzucona.

Informacje dodatkowe

Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami  w zakresie :

 • procedury zamówień publicznych jest  Anna Wolińska:      tel. (81) 532 032 207
 • przedmiotu zamówienia jest:

Cz. 1 zamówienia -   Przemysław Gałązka,   tel.   532 032 249,

Cz. 2 zamówienia -   Tomasz Wadyniuk,      tel.   532 032 318,

Cz. 3 zamówienia -   Adama Martyniuk,       tel.   532 032 319,

Cz. 4 zamówienia -   Karol Falkiewicz          tel.   532 032 321,

oraz Wiesław Steć -   Zarząd Zlewni w Zamościu, tel. 532 032 338

Branże CPV

 • 90721800-5 - Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

Pliki do pobrania

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry