Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Remont jazu Kargowa rzeka Obrzyca w km 19+395

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Zielonej Górze

Zarząd Zlewni w Zielonej Górze

Ptasia 2B
65-514 Zielona Góra
tel.(68) 452 76 00
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Analiza ofert
 • Numer postępowania
  WR.ROZ.2711.285.2022
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  07.07.2023 15:00
 • Termin złożenia oferty
  21.07.2023 09:00
 • Zgłoś udział w postępowaniu

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Obrzyca w obrębie miejscowości Kargowa, Karszyn gm. Karszyn. W szczególności roboty będą polegały na wykonaniu prac konserwacyjno-remontowych jazu betonowego na w/w cieku.   W ramach zadania będą:

- oczyszczone elementy betonowe i metalowe konstrukcji jazu;

- uzupełnione ubytki betonu na obiekcie;

- wymienione i wzmocnione stężenia w konstrukcji metalowej jazu;

- wykonane i założone nowe  szandory;

- zabezpieczone antykorozyjnie elementy stalowe konstrukcji.

-wykonana i zamontowana nowa zasuwa z mechanizmem śrubowym

- naprawa drzwi i wykonane zamknięcie do magazynu tech.

- pomalowany magazyn techniczny jazu

Szczegółowy zakres robót został wyszczególniony w przedmiarze prac (stanowi załącznik nr 4 do zapytania ofertowego)

Branże CPV

 • 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Informacja

Nie można wziąć udziału w postępowaniu. Minęły terminy przystąpienia.

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry