Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Dostawy materiałów budowlanych dla RZGW w Gdańsku w podziale na części”.

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Franciszka Rogaczewskiego 9/19
80-804 Gdańsk
tel.55 232 57 25, 58 326 18 88
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  GD.ROZ.2710.35.2023.ZP.EB
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  21.07.2023 10:00
 • Termin składania ofert
  24.08.2023 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  24.08.2023 10:30

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest postępowanie pn. „Dostawy materiałów budowlanych dla RZGW w Gdańsku w podziale na części”.

Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamówienie składa się z następujących części:

 1. Dostawa materiałów budowlanych na potrzeby RZGW w Gdańsku, ZZ Chojnice, ZZ Elbląg, ZZ Tczew, ZZ Toruń.
 2. Dostawa stali i artykułów metalowych dla Zarządu Zlewni w Tczewie i Toruniu.
 3. Dostawa farb specjalistycznych dla jednostek pływających – lodołamaczy dla Zarządu Zlewni w Tczewie.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia, zakresu wymagań i warunków wykonania zamówienia określają:

- Opis przedmiotu zamówienia dla każdej części zamówienia od 1 do 3 Załącznik Nr 1 do SWZ,

- Projektowane postanowienia umowy – Załącznik Nr 6 do SWZ dla cz. 1 i 2 oraz oddzielnie dla cz. 3.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu.

Warunki realizacji umowy

Zgodnie z SWZ.

Branże CPV

 • 44111000-1 - Materiały budowlane

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

Metalzbyt - Hurt Sp. z o.o.

Bardowskiego 2
43-300 Bielsko - Biała

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry