Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla pracowników Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pn. Szkolenie specjalistyczne związane z gospodarką drewnem

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie

Leszka Czarnego 3
20-610 Lublin
tel.532032207
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  LU.ROZ.2710.53.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  13.07.2023 17:00
 • Termin składania ofert
  24.07.2023 09:00
 • Termin otwarcia ofert
  24.07.2023 09:10

Opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr:

1 – Opis przedmiotu zamówienia,

1a – Szkolenie ,,Brakarz”,

1b – Szkolenie ,,Pilarz-Drwal”,

do niniejszej SWZ.

Zamawiający  dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamówienie składa się z następujących części :

Część 1 zamówienia: „Szkolenie specjalistyczne związane z gospodarką drewnem” dla RZGW w Białymstoku.

Część 2 zamówienia: „Szkolenie specjalistyczne związane z gospodarką drewnem” dla RZGW w Bydgoszczy.

Część 3 zamówienia: „Szkolenie specjalistyczne związane z gospodarką drewnem” dla RZGW w Gdańsku.

Część 4 zamówienia: „Szkolenie specjalistyczne związane z gospodarką drewnem” dla RZGW w Gliwicach.

Część 5 zamówienia: „Szkolenie specjalistyczne związane z gospodarką drewnem” dla RZGW w Krakowie.

Część 6 zamówienia: „Szkolenie specjalistyczne związane z gospodarką drewnem” dla RZGW w Poznaniu.

Część 7 zamówienia: „Szkolenie specjalistyczne związane z gospodarką drewnem” dla RZGW w Warszawie.

Część 8 zamówienia: „Szkolenie specjalistyczne związane z gospodarka drewnem” dla RZGW we Wrocławiu.

Zamawiający nie dopuszcza podziału zamówienia w ramach poszczególnych części.

Informacje dodatkowe

Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami w zakresie:

procedury zamówień publicznych jest Anna Wolińska - tel. +48 (81) 532 032 207;

przedmiotu zamówienia jest Marek Cięszczyk – tel. +48 (81) 532 032 215.

Branże CPV

 • 80510000-2 - Usługi szkolenia specjalistycznego

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 17.07.2023 10:14:34
 • Anna Wolińska

 • Zamawiający informuje, że zamieścił na Platformie Informację o sprostowaniu zapisów SWZ oraz o zmianie terminie otwarcia ofert.
 • 17.07.2023 10:16:46
 • Anna Wolińska

 • Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry