Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Przebieg procesu udzielania zamówienia publicznego przeprowadzanego zgodnie z ustawą PZP

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie

Leszka Czarnego 3
20-610 Lublin
tel.+48 (81) 531 03 18
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  LU.ROK.2711.5.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  19.07.2023 09:00
 • Termin złożenia oferty
  31.07.2023 12:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przebieg procesu udzielania zamówienia publicznego przeprowadzanego zgodnie z ustawą PZP (Zamówienia publiczne – m.in.  pod kątem oceny prawidłowości procesów) - szkolenie stacjonarne  (dla 6 osób, 1 grupa, 1 dzień)

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

  1. posiadaniu jako Wykonawca, minimum 3-letniego doświadczenia w prowadzeniu działalności szkoleniowej (w przypadku zaistnienia takiej potrzeby Zamawiający może poprosić o potwierdzenie  wpisu do CEIDG lub wyciąg z KRS).
  2. .dysponowaniu pracownikami lub współpracownikami dającymi rękojmię należytej realizacji programu szkolenia będącego przedmiotem postępowania, w szczególności posiadającymi odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie (minimum 3 lat doświadczenia zawodowego w zakresie prowadzenia szkoleń) wskazując poniższą osobę/poniższe osoby oraz liczbę (co najmniej 10-ciu) przeprowadzonych przez Nią/Nie przedmiotowych, pokrewnych tematycznie szkoleń, gdzie każde trwało co najmniej 8 godzin szkoleniowych

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu

Warunki realizacji umowy

Umowa zostanie sporządzona zgodnie z załączonym wzorem do postępowania.

Branże CPV

 • 80500000-9 - Usługi szkoleniowe

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry