Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Dostawa materiałów budowlanych dla potrzeb Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Hanasiewicza 17B
35-103 Rzeszów
tel.+48 17 853 74 45
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Otwarcie ofert
 • Numer postępowania
  RZ.ROZ.2710.54.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  19.07.2023 15:00
 • Termin składania ofert
  21.08.2023 09:00
 • Termin otwarcia ofert
  21.08.2023 10:00
 • Zgłoś udział w postępowaniu

Opis przedmiotu zamówienia

Dostawa materiałów budowlanych dla potrzeb Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

Zamówienie składa się z następujących części:

Część 1 – Dostawa materiałów budowlanych dla potrzeb Zarządu Zlewni w Jaśle, 38-200 Jasło ul. Modrzejewskiego 12

Część 2 – Dostawa materiałów budowlanych dla potrzeb Zarządu Zlewni w Przemyślu, 37-700 Przemyśl, ul. Wybrzeże Ojca Św. Jana Pawła II 6

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykonawca musi wykazać co najmniej wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej,

Dotyczy Części nr 1, 2:

- 1 zamówienia polegającego na dostawie materiałów budowlanych o wartości min. 5.000,00 PLN brutto wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane.

Dotyczy wszystkich części:

Wykazywane zamówienia winny być poparte dowodami określającymi, czy dostawy zostały wykonane należycie.

Kwalifikacja nastąpi na podstawie załącznika nr 5 i 6 do Formularza oferty.

Branże CPV

 • 44111000-1 - Materiały budowlane

Informacja

Nie można wziąć udziału w postępowaniu. Postępowanie już się rozpoczęło.

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry