Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Sporządzenie, opracowanie operatów rybackich dla obwodów rybackich RZGW Szczecin

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie

Tama Pomorzańska 13A
70-030 Szczecin
tel.+48914411225
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Otwarcie ofert
 • Numer postępowania
  SZ.ROZ.2710.14.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  21.07.2023 12:00
 • Termin składania ofert
  04.08.2023 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  04.08.2023 12:00
 • Zgłoś udział w postępowaniu

Opis przedmiotu zamówienia

​​​​​​​Przedmiotem zamówienia publicznego jest opracowanie i dostarczenie operatów rybackich wraz z uzyskanymi pozytywnymi opiniami jednostki uprawnionej do opiniowania operatów rybackich, a także przeniesieniem praw autorskich w zakresie określonym niniejszym dokumentem oraz projektem umowy stanowiącym załącznik do Specyfikacji Warunków Zamówienia, odpowiednio dla każdej części zamówienia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera opis przedmiotu zamówienia Załącznik Nr 7 do SWZ.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Nie dotyczy

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Nie dotyczy

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Nie dotyczy

Warunki realizacji umowy

Zgodnie ze wzorem umowy stanowiący załącznik nr 8 do SWZ.

Informacje dodatkowe

Celem skomunikowania się z Zamawiającym (z wyłączeniem złożenia oferty oraz
dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, których sposób złożenia został
opisany w pkt 14.1 – 14.6 specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej „SWZ”), Wykonawca korzysta z zakładki „Zapytaj”. Zakładka ta służy również Zamawiającemu do komunikacji z Wykonawcami. Szczegółowy sposób komunikacji zawiera SWZ w punkcie 3.

Zamawiający informuje, że adres e-mail: zamowienia.szczecin@wody.gov.pl  wskazany w ogłoszeniu o zamówieniu, służy jedynie do przesyłania ogłoszeń i otrzymywania informacji zwrotnej z Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. Nie jest to adres dokomunikacji z Wykonawcami.

Branże CPV

 • 90700000-4 - Usługi środowiska naturalnego

Informacja

Nie można wziąć udziału w postępowaniu. Postępowanie już się rozpoczęło.

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry