Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ocena stanu technicznego obiektów hydrotechnicznych na terenie RZGW w Gdańsku w podziale na części. Część 2 Wykonanie okresowych, rocznych i pięcioletnich, kontroli stanu technicznego obiektów hydrotechnicznych- stacji pomp wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanych na terenie działania Zarządu Zlewni w Elblągu

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Elblągu

Zarząd Zlewni w Elblągu

Aleja Tysiąclecia 11
82-300 Elbląg
tel.604476313
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  GD.ROZ.2711.142.2023.ZZ.2
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  21.07.2023 15:00
 • Termin złożenia oferty
  07.08.2023 12:00

Opis przedmiotu zamówienia

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zgodnie z zapytaniem ofertowym oraz wzorem umowy.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zgodnie z zapytaniem ofertowym oraz wzorem umowy.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zgodnie z zapytaniem ofertowym oraz wzorem umowy: o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności na podstawie art. 62a ust. 4 ustawy Prawo budowlane oraz w myśl art. 12 ust. 7, ważnego na czas przeprowadzenia kontroli okresowej, zaświadczenia z izby samorządu zawodowego z określonym w nim terminem ważności. 

Warunki realizacji umowy

Zgodnie z zapytaniem ofertowym oraz wzorem umowy.

Informacje dodatkowe

Zgodnie z zapytaniem ofertowym oraz wzorem umowy

Branże CPV

 • 71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
 • 71631300-3 - Usługi technicznego nadzoru budowlanego

Pytania i odpowiedzi

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 27.07.2023 10:28:35
 • Piotr Wielesik

 • Dzień dobry,
  Czy w ramach przeglądów wykonane mają zostać również kontrole przewodów wentylacyjnych i instalacji Wod-kan przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi innymi niż inżynieryjne hydrotechniczne?
  Tak zgodnie z załączonym OPZ pkt 3.2 .
 • 31.07.2023 15:12:08
 • Piotr Wielesik

 • Witam
  Z uwagi na znaczną ilość obiektów podlegających kontroli proszę o załączenie do postępowania pinezek lokalizujących (GOOGLE MAPY) ww. obiekty . Zdecydowanie ułatwi to wycenę i atrakcyjność postępowania .
  Proszę również o udzielenie odpowiedzi czy w soboty i niedziele można liczyć również na dostęp do budynków stacji wraz z jego wnętrzem i terenem?

  Waldemar Kaczor
  kom. 785 572 540
  email: builder.wk@gmail.com
  Dzień Dobry. Podstawowe dane lokalizacyjne obiektów zawiera zał. 1.1 OPZ Wykaz obiektów hydrotechnicznych. Dokładna droga dojazdowa do obiektów zostanie wskazana przez Zamawiającego który będzie uczestniczył w kontroli. Mapa poglądowa w załączniku do postępowania. Dostęp do obiektów wyłącznie w dni robocze w godz. 7:00 - 15:00.
 • 01.08.2023 14:56:19
 • Piotr Wielesik

 • Czy Zamawiający udostępni treść wszystkich poprzednich protokołów (w wersji elektronicznej plik pdf.) z kontroli rocznych i pięcioletnich w celu zweryfikowania realizacji zaleceń i w jakim terminie od podpisania umowy?

  Waldemar Kaczor
  Tak Zamawiający udostępni treść wszystkich poprzednich protokołów (w wersji elektronicznej plik pdf.) z kontroli rocznych i pięcioletnich.

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

Biuro Obsługi Inwestycji Emilia Serkowska

Wola Bachorna 21
87-705 Siniarzewo

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry